Yeşil Yıldız Belgesi - Çamlıca Çevre Danışmanlık | Atık Yönetimi | Çed Raporu

Yükleniyor....

Yeşil Yıldız Belgesi

Yeşil Hava Alanları Projesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü havaalanlarında faaliyet gösteren işletmelerin insan sağlığına ve çevreye verebilecekleri zararların en aza indirgenmesi mümkün mertebede ortadan kaldırılabilmesi için çalışma başlatmıştır.

Bu kapsamda işletmeler TS EN ISO 14001 standardının yürürlükteki güncel sürümüne ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile TSE tarafından belirlenmiş olan sektörel özelliklere uygun bir çevre yönetim sistemi kurması, uygulaması , dökümante etmesi ve sürdürebilirliğini sağlaması sağlaması gerekmektedir.

Bunlara ilaveten;
• Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi,
• Her takvim yılı için TS EN ISO 14064-1 standardının yürürlükteki versiyonuna ve sera gazı kriterlerine uygun bir Sera Gazı Envanter Raporu oluşturması,
• TS EN ISO 14064-3 standardına göre TSE tarafından Sera Gazı Envanter Raporunun doğrulama işlemini tamamlaması gerekmektedir.

Bu şekilde tüm gereksinimleri yerine getiren işletmelere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Yeşil Kuruluş Sertifikası verilmektedir. Havaalanlarında bulunan tüm işletmelerin Yeşil Kuruluş Sertifikasını almaları dahilinde ise o havaalanlarına “Yeşil Havaalanı Sertifikası” verilir. Çamlıca Çevre olarak,. Havaalanları içerisinde bulunan tüm kuruluşların Yeşil Kuruluş Sertifikası almaları ve havaalanlarının Yeşil Havaalanı Sertifikalarını almaları konularında destek ve hizmet vermektedir.

YEŞİL YILDIZ SERTİFİKA DANIŞMANLIĞI

Çamlıca Çevre, sürdürülebilir turizmin sektörünün sürdürülebilir ilkeler ışığında gelişmesine katkı sağlayacak Yeşil Yıldız Sertifika Danışmanlığı da yapmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığından Turizm İşletmesi Belgesi sahibi tesisler Yeşil Yıldız Belgesi alabileceklerdir.

Yeşil Yıldız Belgesi, 22.09.2008 tarih ve 27005 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No:2008/3)kapsamında verilmektedir. 

Yapılan inceleme sonucunda başvuru talepleri uygun görülen tesisler sınıflandırma programına alınır. Uygun bulunmayan talepler gerekçeli olarak iade edilir. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesi uyarınca oluşturulan Sınıflandırma Komisyonu üyeleri tarafından, bu Tebliğin ek-1 inde bulunan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin Sınıflandırma Formunun uygulanması sonucunda verilen puanların ortalaması alınarak, aynı formda tesisin tür ve sınıfı için belirlenmiş olan asgari puanı aşıp aşmadığı tespit edilir. Belirlenmiş asgari puanı aşan tesislere Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi düzenlenir. Simgesi yıldız olan konaklama tesislerinin plaketlerinde sınıflarını gösteren yıldızlar yeşil renkli düzenlenir. Ayrıca plaket üzerinde Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi ibaresi yer alır. Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi sahibi işletmeler iki yılda bir yeniden sınıflandırılırlar.

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi belgesi almanın faydaları:

-Tesise adapte edilen Yeşil Yıldız çevreci yönetim sistemi sayesinde personelin bilinçlenmesi, çevreci çalışmalar, çevreci bakış açısı ile başta enerji giderleri olmak üzere birçok konuda tasarruf edinimi sağlanmaktadır.

-Turistik tesislerde sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması, çevreye olan olumsuz etkilerin azaltılmasının yanı sıra tesislerin marka değerlerinin ve tercih edilebilirliğinin ciddi oranda artmasına da katkı sağlamaktadır.

Telefon & Mail

7/24 telefon ve mail ile bizlere ulaşabilirsiniz.
+90 212 522 56 16

www.camlicacevre.com

info@camlicacevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız

Çamlıca Çevre firmamızı sosyal medya ortamında takip edebilirsiniz.