kapasite raporu arşivleri - Çamlıca Çevre Danışmanlık | Atık Yönetimi | Çed Raporu

Yükleniyor....

kapasite raporu arşivleri - Çamlıca Çevre Danışmanlık | Atık Yönetimi | Çed Raporu


Kapasite raporu, üretici vasfında olan firmalara verilen bir belgedir. Bu belge sanayi odasından ,ticaret odasından ve esnaf ve sanatkarlar odasından alınır. bunun için en önemli olan noktalar, odaya kayıtlı olmalı, adresi oda tarafından tescil edilmiş olmalı,ve en önemlisi üretim faaliyetini gerçekleştirmekte olmalıdır.

Kapasite raporu almak isteyen firmalarda 10 çalışan altında çalışan varsa istanbul ticaret odasından 10 çalışan üstünde çalışanı varsa sanayi odasından alınır.

Kapasite raporu alırken güncel makine parkurunda ki bütün makinelerin rapora yazılması gerekmektedir.

Kapasite raporları onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerliliği vardır.

Kapasite raporu  üretim yapan firmalar için bir kimlik kartı gibidir. Tesisin unvanı vergi dairesi, vergi numarası , adresi, tesiste kullanılan tüketim maddeleri, tesise ait makine teçhizatlar ve üretim konusunda yer alan ürünlerde ne kadar üretebileceğine dair  bilgileri içeren bir rapordur.

Bu raporu almak firmalara çok sayıda faydası vardır.bu faydalardan en önemlisi, yatırım teşvik alacak firmalar , bu raporu almadan herhangi bir teşvikten yararlanamaz.İş yeri açma çalışma ruhsatı almak için, çevre izni almak için, bankadan kredi almak için, özel ve devlet ihalelerine katılmak için,fuarlara katılmak için, sanayi sicil belgesi almak için , yerli malı belgesi almak için,kosgeb’den destek almak için kapasite raporunu tanzim etme zorunluluğu vardır.

Kapasite raporunu en kısa sürede almak istiyorsanız, Çamlıca Çevre ile irtibata geçerek alabilirsiniz.Kapasite Raporu

Kapasite raporu firmaların bünyesinde bulunan makine ve teçhizatların belirli süreler zarfında maksimum üretimi belgeleyen raporlardır.

Kapasite Raporu; bir üretici firmanın, bünyesinde bulunan makine ve ekipmanlar ile bir yıl içerisinde ne kadar üretim yapılabileceğinin, makinelerin adet ve üretim kapasitelerinin çalışan personel sayısına bağlı olarak hesaplanması sonucu düzenlenen belgeye kapasite raporu denir.

Kapasite Raporu Sanayi Odalarına kayıtlı olan özel veya tüzel kişiliklerin iletişim bilgilerini, üretim konularını, bir yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine ekipman ve kapasitelerini, kullanılan ham maddeleri, sermaye ve istihdam bilgileri konuları içeren, kuruluşun kimliği niteliğinde olup kapasite raporunu bağlı bulundukları Odalar düzenlemektedir.

Resmi işlemlerde, örneğin Kullanılmış makine izni, Yatırım Teşvik Belgesi, Hariçte İşleme İzin Belgesi, Gözetim belgesi ve bunun gibi işlemler için, Firma ile ilgili bilgiler kapasite raporundan temin edilmesi tercih edilmekte ve kapasite raporlarının mevcut olması şart olmaktadır.

Kapasite raporu, tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak ham madde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten iş yerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım üreten tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.

Kapasite raporu düzenlenebilmesi için firmaların ticaret siciline tescil işlemini tamamladıktan sonra iş yerinin bulunduğu yerdeki odaya kayıt olması gerekir.

Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine ve teçhizat listelerini, üretimde kullandıkları ham madde miktarlarını, sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.


Telefon & Mail

7/24 telefon ve mail ile bizlere ulaşabilirsiniz.
+90 212 522 56 16

www.camlicacevre.com

info@camlicacevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız

Çamlıca Çevre firmamızı sosyal medya ortamında takip edebilirsiniz.