çed raporu arşivleri - Çamlıca Çevre Danışmanlık | Atık Yönetimi | Çed Raporu

Yükleniyor....

çed raporu arşivleri - Çamlıca Çevre Danışmanlık | Atık Yönetimi | Çed Raporu


Çed Raporu Nasıl Alınır ?

Çed raporu, Çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından verilen bir belgedir. ÇED raporu 3’e ayrılır. ÇED Raporu, Çed gerekli değildir belgesi ve Çed Kapsamdışı belgesidir.
Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı (ÇED) veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararını (Proje Tanıtım Dosyası) her firmanın alması gerekmektedir.

Şayet ki alamaması durumunda devlet teşvik, onay, banka kredileri , izin, yapı ve Kullanım ruhsatı,iş yeri açma çalışma ruhsatı verilemez, proje için Yatırıma başlanamaz.
şayet ki çed raporu almadan başlarsa tespit edilmesi halinde %2 proje bedeli üzerinden para cezası kesilir.

çed raporu nasıl alınırÇed raporunu firmanın kurulum aşamasında alması gerekmektedir. Çed raporu nasıl alınır diye soracak olursanız. öncelikle çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından yetkili bir kuruluş tarafından destek alınması gerekir.

çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından yetkili bir kuruluşla anlaştıktan sonra , firmanın resmi evraklarıyla beraber , çed raporu proje özeti hazırlanır ve çevre ve şehircilik bakanlığına başvurusu gerçekleştirilir. Başvuru neticesinde en kısa sürede denetime gelinmesi sağlanır. Denetim neticesinde Çed kapsam dışı olarak değerlendirilse , belge teslim alınıp, müşteriye en kısa sürede hızlıca teslim edilir.

Çed raporu belgesi herhangi bir konuda faaliyete başlanmadan öncesinde o faaliyete ait 07.02.1993 tarih ve 21489 sayılı Resmi Gazete de yürürlüğe giren ve daha sonrasında 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girerek en güncel şeklini alan Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği kapsamında faaliyet sahiplerinin T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ya da bağlı bulundukları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. ÇED yönetmeliği içerisinde Ek-1 listesinde yer alan faaliyetler için ÇED Raporu, Ek-2 listesinde yer alan faaliyetler için Proje Tanıtım Dosyası hazırlatarak ve listeler içerisinde yer almayan faaliyetler içinde ÇED Kapsamdışı Görüş müracaatında bulunmak gerekmektedir.

Çed raporu nasıl alınır başlıklı makalemiz gibi diğer makalemizi blog sayfasından takip edebilirsiniz.ÇED Raporu

Çed raporu Çed Yönetmeliği’ne istinaden tesislerin çevreye karşı olumlu veya olumsuz etkilerinin belirlenmesi sağlayan rapordur.

ÇED Raporu Çed yönetmeliği kapsamında yer alan projeler için
– Çevresel etki değerlendirmesi OLUMLU
– Çevresel etki değerlendirmesi GEREKLİ DEĞİLDİR
– Çevresel etki değerlendirmesi KAPSAM DIŞI/MUAF

Karalarını alarak projeleriniz için yatırıma başlayabilir, ihale edebilir, teşvik, onay, izin yapı ve kullanım ruhsatı alabilirsiniz.

1- ÇED yönetmeliğine tabi projeler/faaliyetler;
2- Sanayi tesisleri,
3- Ulaşım, altyapı ve kıyı yapıları,
4- Madencilik,
5- Enerji,
6- Tarım, gıda, hayvancılık
7- Kimya, petrokimya, ilaç ve atıklar,
8- Turizm, konut
9- Petrol-doğalgaz

olarak 8 alt grupta değerlendirilmektedir…

ÇED RAPORLARI: Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)
Çed Raporu Hazırlama Yetkisi Ve Yeterlilik Belgesine Sahip Profesyonel Danışmanlık Şirketi olarak bizler sizin için çed kararlarınızı en kısa sürede alalım.

1- Çevresel Etki Değerlendirme Raporu Hazırlanması
2- Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması
3- ÇED Kapsam Dışı Başvuruları ve Takibi
4- ÇED İzleme ve Kontrol Hizmetleri
5- Çevre Yönetim Planı Hazırlanması
6- Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Hazırlanması
7- Sulak Alan İzinleri
​8- Ek-VI Arama Faaliyeti Eleme-Kontrol Formlarının Hazırlanması
9- Ekosistem Değerlendirme Raporu
10- Akustik Rapor
11- Sosyal Etki Değerlendirme Raporu

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerçekleştirilecek bir faaliyete ilişkin, faaliyet öncesi inşaat aşamasında başlayan ve faaliyet sırasında ve çed kapsamdışı belgesi sona erdikten sonrada devam eden çevresel etkilerin incelenip, izlenip ve değerlendirildiği süreç olarak tanımlanır.

Çed kapsamdışı belgesi Herhangi bir konuda faaliyete başlanmadan öncesinde o faaliyete ait 07.02.1993 tarih ve 21489 sayılı Resmi Gazete de yürürlüğe giren ve daha sonrasında 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girerek en güncel şeklini alan Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği kapsamında faaliyet sahiplerinin T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ya da bağlı bulundukları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. ÇED yönetmeliği içerisinde Ek-1 listesinde yer alan faaliyetler için ÇED Raporu, Ek-2 listesinde yer alan faaliyetler için Proje Tanıtım Dosyası hazırlatarak ve listeler içerisinde yer almayan faaliyetler içinde ÇED Kapsamdışı Görüş müracaatında bulunmak gerekmektedir.

Çamlıca Çevre, ÇED ,yönetmeliği kapsamında ÇED raporlarının , proje tanıtım dosyalarının hazırlanması, hazırlatılması ve ÇED kapsam dışı görüşleri müracaatlarını Bakanlık ve İl Müdürlüklerine yapmaktadır ve en kısa sürede sizleri teslim edilir.


Telefon & Mail

7/24 telefon ve mail ile bizlere ulaşabilirsiniz.
+90 212 522 56 16

www.camlicacevre.com

info@camlicacevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız

Çamlıca Çevre firmamızı sosyal medya ortamında takip edebilirsiniz.