Mevzuat - Çamlıca Çevre Danışmanlık | Atık Yönetimi | Çed Raporu

Yükleniyor....

Mevzuat

Dayandığı Kanun No/Madde Yönetmelik İsmi Resmi Gazete Tarihi Belge
4857/3 Alt İşverenlik Yönetmeliği 27/09/2008
4703 Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 22/01/2007
4703 Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 30/12/2006
7126/Ek-9 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 19/12/2007
6331/30 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 15/06/2013
6331, 2872, 644, 5902 Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik 30/12/2013
6331/30 Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 28/07/2013
6331/16, 17, 18, 30 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 15/05/2013
6331/30 Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik 30/04/2013
6331/30 Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 22/08/2013
4857/71 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 06/04/2004
6331/30 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 16/04/2013
6331/30 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 24/07/2013
6331/30 Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik 16/08/2013
1593/127 Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 05/07/2013
3359/9 İlkyardım Yönetmeliği 22/05/2002
6331/30, 31, 3146/2, 12 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 25/04/2013
6331/3,30, 3146/2,12 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 29/12/2012
6331/6,8,30 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 29/12/2012
6331/7 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 24/12/2013
6331/22,30 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 18/01/2013
6331/10,30 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 29/12/2012
6356/4 İşkolları Yönetmeliği 19/12/2012
6331/30 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 17/07/2013
6331/30 İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 20/07/2013
6331/11, 12, 30 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 18/06/2013
6331/30 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 12/08/2013
6331/30 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 02/07/2013
4703 Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik 30/12/2006
6331/30 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik 16/07/2013
6331/30 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği 11/09/2013
6331/17, 30 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik 13/07/2013
6331/30 Tozla Mücadele Yönetmeliği 05/11/2013
6331/30 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 05/10/2013
4703 Asansör Yönetmeliği 31/01/2007
6331/30, 3146/12 Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 25/01/2013
4857/39 Asgari Ücret Yönetmeliği 01/08/2004
4857/91, 6331/24-3 Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik 16/08/2013
6331/30 Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 20/08/2013
4857/114 Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 04/04/2004
657 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği 15/02/2015
3146/5,15 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği 31/10/2012
5176/3,7 Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik 14/09/2010
7269/3 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 06/03/2007
3194/44, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği 04/11/1984
3194/44 Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik 11/11/1989
3154/28 Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 30/11/2000
3154/28 Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği 21/08/2001
7201/7-a Elektronik Tebligat Yönetmeliği 19/01/2013
4857/30 Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik 09/01/2014
6331/30 Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 23/08/2013
2872/8, 11,12 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 18/03/2004
4857/76 Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği 06/04/2004
4857/70 Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 28/04/2004
6331/10, 30, 31 İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik 20/08/2013
4857/63 İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 06/04/2004
4857/41 İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği 06/04/2004
4857/38 İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik 05/03/2004
6331/25, 30 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik 30/03/2013
4857/69 Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 24/07/2013
6176/3,7 Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile BaşvuruUsul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 13/04/2005
6331/30 Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 06/08/2013
4447/Ek-2 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik 30/04/2011
6269 Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkındaki 6269 Sayılı Kanunun 6 Ncı Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yönetmelik 19/09/1964
4703 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 29/11/2006
4857/110 Konut Kapıcıları Yönetmeliği 03/03/2004
5378/14 Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik 26/11/2013
6331/30 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 19/09/2013
4703 Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) 03/03/2009
3628 Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik 15/11/1990
1739, 3797 Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği 03/07/2002
5544 Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği 31/12/2008
5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 07/10/2004
4857/76 Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 07/04/2004
234 Resmi Mühür Yönetmeliği 12/09/1984

Telefon & Mail

7/24 telefon ve mail ile bizlere ulaşabilirsiniz.
+90 212 522 56 16

www.camlicacevre.com

info@camlicacevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız

Çamlıca Çevre firmamızı sosyal medya ortamında takip edebilirsiniz.