İSG Danışmanlığı - Çamlıca Çevre Danışmanlık | Atık Yönetimi | Çed Raporu

Yükleniyor....

İSG Danışmanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı açısından uygunluk denetimi ve iyileştirme çalışmaları Risk Analizi Acil Durum plan ve prosedürleri oluşturulması Acil Durum ekiplerinin oluşturulması ve eğitimi Uyarıcı ve hatırlatıcı işaret ve levhaların tespiti İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşturulması ve kurul üyelerinin eğitimi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu iç tüzüğünün hazırlanması İşyerinde kullanılacak koruyucu ekipmanların belirlenmesi Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda sınırsız destek Düzenli saha ziyaretleri İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı kapsamında alınması gereken diğer eğitim ve hizmetler ile ilgili danışmanlık verilmektedir.

Kapasite Raporu
apasite Raporu; bir üretici firmanın, bünyesinde bulunan makine ve ekipmanlar ile bir yıl içerisinde ne kadar üretim yapılabileceğinin, makinelerin adet ve üretim kapasitelerinin çalışan personel sayısına bağlı olarak hesaplanması sonucu düzenlenen belgeye kapasite raporu denir.

Kapasite Raporu Sanayi Odalarına kayıtlı olan özel veya tüzel kişiliklerin iletişim bilgilerini, üretim konularını, bir yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine ekipman ve kapasitelerini, kullanılan ham maddeleri, sermaye ve istihdam bilgileri konuları içeren, kuruluşun kimliği niteliğinde olup kapasite raporunu bağlı bulundukları Odalar düzenlemektedir.

Resmi işlemlerde, örneğin Kullanılmış makine izni, Yatırım Teşvik Belgesi, Hariçte İşleme İzin Belgesi, Gözetim belgesi ve bunun gibi işlemler için, Firma ile ilgili bilgiler kapasite raporundan temin edilmesi tercih edilmekte ve kapasite raporlarının mevcut olması şart olmaktadır.

Kapasite raporu, tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak ham madde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten iş yerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım üreten tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.

Kapasite raporu düzenlenebilmesi için firmaların ticaret siciline tescil işlemini tamamladıktan sonra iş yerinin bulunduğu yerdeki odaya kayıt olması gerekir.

Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine ve teçhizat listelerini, üretimde kullandıkları ham madde miktarlarını, sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.

Telefon & Mail

7/24 telefon ve mail ile bizlere ulaşabilirsiniz.
+90 212 522 56 16

www.camlicacevre.com

info@camlicacevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız

Çamlıca Çevre firmamızı sosyal medya ortamında takip edebilirsiniz.