GRS Belgesi Danışmanlığı - Çamlıca Çevre Danışmanlık | Atık Yönetimi | Çed Raporu

Yükleniyor....

GRS Belgesi Danışmanlığı

GRS ( Global Recycle Standart) Çevresel Uygulama Çalışmaları Danışmanlığı

Grs belgesi nedir ?

GRS (global recycle Standart) son  üründe, katı üretim gerekliliklerini yerine getirerek, geri dönüştürülmüş materyallerin içeriğini izlemek ve doğrulamak için oluşturulmuş bir ürün standardıdır grs belgesi. GRS; sosyal çevre ve kimyasal uygunluk deklarasyonudur. GRS sertifikası almak isteyen firmanın %50 ‘den fazla geri dönüşüm malzemesi kullanması durumunda  ve logo kullanım zorunluluğu vardır. GRS 3. Taraf sertifikasyonu,gözetim zinciri sosyal çevresel, iş güvenliği, kimyasal kullanımı, organik ürün kullanımına ilişkin gereklilikleri belirleyen bir  standarttır.

Grs belgesi nasıl alınır ?

GRS Belgesi alabilmek için , 3. Taraf sertifikasyonu, gözetim zinciri sosyal çevresel,iş güvenliği, kimyasal kullanımı, organik ürün kullanımına ilişkin gereklilikleri belirleyen bir  standartdır.

Grs belgesi veren firmalar ;

GRS ; Control Union tarafından 2008´de geliştirilmiştir fakat 1 Ocak 2011´de Textile Exchange´e geçmiştir. GRS 3. Taraf sertifikasyonu,gözetim zinciri sosyal çevresel,iş güvenliği, kimyasal kullanımı, organik ürün kullanımına ilişkin gereklilikleri belirleyen bir  standartdır.

Grs belgesi nereden alınır ?

Yetkili firmalar tarafından Küresel Geri Dönüştürülmüş Standardı’na yönelik belgelendirme/sertifikasyon faaliyeti yapılabilmektedir. Bu faaliyetler GRS Belgelendirme olarak adlandırılabilir. Kendi kuruluşu bünyesinde bu standardın kriterlerini uygulamak veya uygulatmak isteyen yönetici, yetkili belgelendirme firmalarına başvurarak belgelendirme işlemlerine başlayabilir. Bir firmanın uluslararası bir standarda dair belgeye sahip olması onun yararına olacaktır. Uluslararası standartlara uygun olarak; üretim, dağıtım, depolama, ambalajlama vb. faaliyetleri yürüttüğünü gösteren firmalar, uluslararası ün, saygınlık ve güvenilirlik kazanabilir. Bu durum firmanın müşteri memnuniyetinin, müşteri sayısının ve dönüşüm oranının (devamlı müşteri oranı denebilir) artmasını sağlar. Yukarıda da ifade edildiği gibi GRS, sadece tekstil sektörü ile alakalı değildir. Tekstil sektörü ile alakalı olan standartlar; GOTS, RWS, OCS ve RDS olarak sıralanabilir.

GRS Belgesi almak isteyen firmalar, geri dönüştürülmüş ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak üretimini ve/veya ticaretini yapan firmalara uygulanabilmektedir. En az 20% geri dönüştürülmüş materyal içeren tüm ürünleri kapsamaktadır. Uygulama alanı sadece tekstil sektörü ile sınırlı olmayıp kağıt, ambalaj, cam, plastik gibi ürünler olmak üzere genişletilmiştir.

GRS Sertifikasının  ;  işçi sağlığı ve güvenliği ile çevre ve atık yönetimi başta olmak üzere kriterleri mevcuttur.

GCL International’ın GRS için akredite kapsamı şunlardır:

  • Tekstil ürünlerindeki dönüştürülmüş elyaf içeriği
  • Metal ürünlerdeki dönüştürülmüş metal içeriği
  • Plastik ürünlerdeki dönüştürülmüş plastik içeriği
  • Kağıt ürünlerdeki dönüştürülmüş kağıt içeriği

GRS alacak firmaların bütün alt paydaşlarında da GRS belge alma zorunluluğu vardır.

Firmada GRS bilgilindirme ve eğitim kayıtlarının olması gerekmektedir.

GRS Belgesi alacak firmanın Çevre mevzuatı kapsamında ÇED muafiyet belgesi ve Çevre izni Belgesi / Çevre izni muafiyet / Çevre izni kapsam dışı yazısının alınması gerekmektedir.

GRS Belgesi alacak firmanın İski’den deşarj izin belgesi alması gerekmektedir.

GRS Belgesi alacak firmalar , sosyal uygun kapsamında çalışmaları tamamlamalıdır.

Çamlıca Çevre Danışmanlık olarak GRS Sertifikası alma esnasında bizler Çevre kapsamında yapılması gereken bütün çalışmaların danışmanlığını vermekteyiz.

 

Telefon & Mail

7/24 telefon ve mail ile bizlere ulaşabilirsiniz.
+90 212 522 56 16

www.camlicacevre.com

info@camlicacevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız

Çamlıca Çevre firmamızı sosyal medya ortamında takip edebilirsiniz.