Deşarj İzin Belgesi - Çamlıca Çevre Danışmanlık | Atık Yönetimi | Çed Raporu

Yükleniyor....

Deşarj İzin Belgesi

istanbul il sınırları içindeki firmalar İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alım işlemlerinde mutlaka İSKİ Görüşü alması gerekmektedir.

İşyerinde Arıtma Tesisi Gerektiren bir atıksu çıkışı varsa İSKİ arıtma Tesisi yapımını şart koşmaktadır.Arıtma tesisi çıkış suyunun kendi yönetmeliklerine uygun olması durumunda ise DKKR (Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı) vermektedir. Aksi durumda firmanın çalışmasına izin vermemektedir.

İSKİ DKKR Ruhsatı işlemlerinde Arıtma Tesisinden SORUMLU MÜDÜR istemektedir. Tüm yazışmalar bu sorumlu müdür aracılığıyla yapılmalıdır.

ÇAMLICA ÇEVRE , İSKİ’nin istediği sorumlu müdür için bünyesinde bulunan Çevre Mühendisleri ile hizmet vermektedir.

İşyerinde Arıtma tesisi gerektirecek bir atıksu çıkışı söz konusu değil ise İSKİ bu durumu tespit ederek uygun görüş vermektedir.

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ kapsamında istenilen bu uygulama ;

Atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanmasına, vidanjör ve benzeri bir araç ile taşınarak kanalizasyon şebekelerine boşaltılmasına, kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerde çevre kirlenmesine yol açmayacak bir seviyede arıtılarak uzaklaştırılmasına ve uygun alıcı ortama verilmeleriyle kanalizasyon şebekesi ile arıtma tesislerinin kullanım ve korunmasına ait usul ve esasları tespit eder.

3009 sayılı Kanun ile değişik 20.11.1981 tarih, 2560 sayılı İSKİ Kuruluş Kanununa istinaden görev ve yetki alanı dahilinde bulunan atıksu kaynakları bu yönetmeliğin muhtevasını teşkil eder.

Telefon & Mail

7/24 telefon ve mail ile bizlere ulaşabilirsiniz.
+90 212 522 56 16

www.camlicacevre.com

info@camlicacevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız

Çamlıca Çevre firmamızı sosyal medya ortamında takip edebilirsiniz.