Çevre Uzmanı - Danışmanlık - Çamlıca Çevre Danışmanlık | Atık Yönetimi | Çed Raporu

Yükleniyor....

Çevre Uzmanı – Danışmanlık

Çevre Uzmanı

Çevre uzmanı tanım olarak tesislerin üretim faaliyetleri esnasında çevrede yaratacakları etkiyi belirleyen ve olumsuz etkilere karşı önlemler tasarlayıp bu önlemlerin hayata geçmesini düzenleyen kişilerdir.

Çevre uzmanı üretim faaliyetleri esnasında oluşan atıkları belirler ve bu atıkların hava, su ve toprak üzerinden etkilerini analizler yaptırarak belirler. Çevre uzmanı bu etkileri minimize edecek teknolojileri tasarlayarak hizmet verdiği ticari işletmeye çevreye duyarlı tesis haline getirir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınlamış olduğu 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanunun işletilmesi için yardımcı olan yönetmelikler ve tebliğlerin takibi tesisin bu yasalarda belirtilen kurallara uygun olarak faaliyet göstermesi çevre uzmanının görev ve yetkileri arasında yer almaktadır. Çevre uzmanı tesislerin almakla yükümlü olduğu çevre izni, emisyon izni, atık su deşarj izni gibi konularda sorumlu oldukları tesisleri değerlendirir ve gerekli izinlerin alınmasında koordinasyonu sağlar. Çevre uzmanları tesislerin yapmakla yükümlüğü olduğu beyanların ve bildirimlerin yasal süresi içerisinde yapılmasını sağlar ve denetler.

Çevre uzmanı bütün tesislerde olması gereken bir birimdir. Çevre danışmanlık sahip işletmeler çevreye daha duyarlı ve yasal mevzuatı uyumlu tesisler haline gelmektedir.

Telefon & Mail

7/24 telefon ve mail ile bizlere ulaşabilirsiniz.
+90 212 522 56 16

www.camlicacevre.com

info@camlicacevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız

Çamlıca Çevre firmamızı sosyal medya ortamında takip edebilirsiniz.