Çevre izinleri - Çamlıca Çevre Danışmanlık | Atık Yönetimi | Çed Raporu

Yükleniyor....

Çevre izinleri

Çevre İzinleri

Çevre izinleri , fabrikaların faaliyetlerini sürdürmek amacıyla alınan bir evraktır. Çevre izni, Çevre ve Şehircilik bakanlığından  alınmakta olup,5 yıl geçerliliği bulunmaktadır.

Günümüzde çevre izni konuları, hava emisyon konulu, atık su deşarj konulu, gürültü konulu, derin deniz deşaj konulu olmak üzere 4’e ayrılır.

Çevre izinleri belgesi şuan için de belediyeler tarafından ve firmaların çalıştığı markalar tarafından istenilmektedir.

Çevre izinleri almak için 4 aşamadan geçilir. 1. aşama il müdürlüğü uygunluk aşamasıdır. Bu  aşamada firmanın emisyon kaynaklılarının sanayi kaynaklı hava kirliliği kontrol yönetmeliği kapsamında uygunluğuna bakarlar. Atıksu konusunda İSKİ’den Deşarj İzin Belgesi alınmış mı ona bakarlar. Mali sorumluluk sigortası yapılmış mı gibi şartlara bakarlar şayet ki uygunsa il müdürlüğü uygunluk yazısını yazarlar.

çevre izinleri çevre izinleri

  1. aşama Geçici Faaliyet Belgesi aşamasıdır. Bu aşamada bütün işlemler sistem üzerinden yapılır. Tesisin çevre danışmanı, tesisin kapasite raporunu, il uygunluk yazısını, ticaret sicil gazetesi gibi resmi evrakları sisteme yükler.Ayrıca danışmanın hazırladığı proje özetinde firmanın güncel durumunu içeren bilgileri girer ve sisteme proje özetini de yükler. İlgili memur gerekli incelemeleri yaptıktan sonra , eğer ki uygunsa dekont isteği gönderip, harcın yatırılmasını talep eder, uygun değilse, ek belge isteği yada red eder. dekontun sisteme yüklendikten sonra geçici faaliyet belgesi çıkar.
  2. aşama valilik tespit raporu aşaması , bu aşamada dilekçe ile il çevre müdürlüğüne valilik tespit raporu için başvuruda bulunulur.Başvuru sonucu denetimde, ilave baca ilavesi var mı bunun tespitini yaparlar.
  3. aşama çevre izin aşaması , burada çevre izni konusuna göre , ilgili evrak yüklenir. Emisyon konulu ise, tesisin yaptırdığı emisyon raporları sisteme yüklenir. Atık su konulu ise atık su analiz raporları yüklenir. Gürültü konulu ise Gürültü ölçümleri yüklenir. istenilen evrak yüklendikten sonra uygunsa dekont isteği gönderilip, tesisin 5 yıllık çevre izin belgesine sahip olur.

Telefon & Mail

7/24 telefon ve mail ile bizlere ulaşabilirsiniz.
+90 212 522 56 16

www.camlicacevre.com

info@camlicacevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız

Çamlıca Çevre firmamızı sosyal medya ortamında takip edebilirsiniz.