Çevre izin süreci ve danışmanlık - Çamlıca Çevre Danışmanlık | Atık Yönetimi | Çed Raporu

Yükleniyor....

Çevre izin süreci ve danışmanlık

Çevre izin süreci ülkemizde yer alan firmalar yapmış oldukları faaliyet neticesinde çevreye vermiş oldukları zararı tespit etmek ve bunu Çevre Bakanlığı’na ispatlamak adına Çevre izni almak zorundalardır. tesisler çevre izni almak için süreçlerden geçmektedirler. Çevre izin süreçlerini maddeler halinde belirtecek olursak ilk aşamada tesis in il müdürlüğü uygunluk yazısı alması gerekmektedir.

Çevre izni sürecinin en temel birimi olan il müdürlüğü uygunluk yazısı tesisin çevre izni alımı sırasında sağlaması gereken şartları bünyesinde bulundurduğunun bir göstergesidir. Çevre izni sürecinin ikinci ve en önemli temel adımlardan birisi de geçici faaliyet belgesi başvurusunun yapılmasıdır. geçici faaliyet belgesi başvurusu sistem üzerinden ve tesisin çevre görevlisi tarafından gerçekleştirilmektedir. geçici faaliyet belgesi başvurusu çevre izni sürecinin en temel birimidir.

Formata uygun olarak gerçekleştirilmiş olan geçici faaliyet belgesi başvurusu Çevre şehircilik il müdürlüğü eğitim erki tarafından incelenir ve uygun görüldüğü taktirde onaylanır. başvurusu uygun bulanan tesis bir yıl geçerli olan geçici faaliyet belgesi almaya hak kazanır.

Geçici faaliyet belgesine sahip olan tesisler geçireceği herhangi bir denetim sırasında cezai yaptırım almazlar. çevre izin sürecindeki diğer bir adım emisyon kaynaklarının çevre Bakanlığından yetkili laboratuarlarca Sanayi kaynaklı hava kirliliği kontrolü Yönetmeliği’ne göre ölçülmesidir. Ölçüm gerçekleştirildikten sonra Tesisin il müdürlüğü uygunluk yazısı aldığı dönemdeki şartların devam edip etmediğinin belirlenmesi adına Valilik tespit raporu başvurusu yapılır. çevre izni sürecinin en önemli ayaklarından biri olan Valilik tespit raporu tesis proseslerinde herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde çevre il müdürlüğü denetim erki tarafından denetim sonrasında tesis yetkililerine teslim edilir.

Tesis endüstriyel atık su bulunduruyor ise ve mücavir alanlar dışında ise su kirliliği kontrolü Yönetmeliği şartlarını sağlayarak atık su konulu çevre izni almak zorundadır. atıksu konulu çevre izninde ana temel çevre izni başvurusuna özel atık su numuneleri il Çevre müdürlüğü denetim erki tarafından alınarak bağımsız laboratuvarlarda analiz ettirilir. analizin sonuçlark çevre izni başvurularında kullanılır. çevre izni süreci son aşamasında ise tesiste yapılan tüm analiz raporlarının (emisyon, atık su ) Çevre bakanlığı izin lisans sistemi üzerinden Valilik tespit raporu ile birlikte yüklenerek son aşamasına gelinir.

Çevre izin süreci sisteme yüklenen analizlerin değerlendirilmesi şeklinde sürer ve Çevre şehircilik il müdürlüğü denetçilerinin sistem üzerinde yapmış oldukları değerlendirmenin olumlu olması ile birlikte tesise beş yıllık çevre izin belgesi verilerek süreç sonlandırılır. çevre izni sürecine giren tesisler karşılaşacakları herhangi bir denetim de idari para cezası ile karşı karşıya kalmaktadırlar. bu nedenle bütün tesislerin ivedi olarak çevre izin başvuru sürecine başlamaları ve bu süreci tamamlamaları gerekmektedir.

Telefon & Mail

7/24 telefon ve mail ile bizlere ulaşabilirsiniz.
+90 212 522 56 16

www.camlicacevre.com

info@camlicacevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız

Çamlıca Çevre firmamızı sosyal medya ortamında takip edebilirsiniz.