Çevre Görevlisi Kimdir ? Çevre Danışmanı - Çamlıca Çevre Danışmanlık | Atık Yönetimi | Çed Raporu

Yükleniyor....

Çevre Görevlisi Kimdir ? Çevre Danışmanı

Çevre Görevlisi Kimdir ?

Çevre görevlisi fabrikaların, tesislerin, işletmelerin çevre kanunu ve bu kanunun alt dalları olan yönetmelikler ve tebliğlerde belirtilen yükümlülüklerin yerin getirilmesine aracı olan personellerdir.

Çevre görevlisi olacak kişi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu eğitimlere katılıp eğitim sonunda yapılan sınavdan yetmiş puan ve üzere almış alması gerekmektedir. Çevre görevlisi eğitim programına katılım şartı üniversitelerin mühendislik fakülteleri ve fizik , kimya biyoloji konularında dört yıllık lisans eğitimi almış olmaktadır.

Çevre görevlisi en basit anlamda tesislerin çevre ve şehircilik bakanlığının yayınladığı mevzuatta belirtilen yükümlülükleri yerine getirilmesi hususunda çalışan personelledir. Çevre görevlisi çevre ve şehircilik bakanlığının açmış olduğu eğitim programında yeterli başarıya göstermesi ile tesislerde ya da çevre danışmanlık firmalarında çalışma hakkı kazanabilirler.

Çevre görevlisi eğer üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun ise herhangi bir sınava girmeden online ortamda eğitime katılmaları ile birlikte belgelerini alırlar. Çevre görevlisi tesislerin çevre mevzuatına uyum konusunda gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesinde baş sorumlulardandır. Tesise yapılacak denetimlerde çevre ve şehircilik bakanlığı denetim erki muhatap olarak çevre görevlisi alır ve sorularını çevre görevlisine yöneltir.

Çevre görevlisi tesislerde çevre mevzuatı kapsamında denetimler gerçekleştiren , bu denetimler neticesinde eksiklikleri tespit eden ve bu eksikliklerin giderilmesi hususunda aksiyon alan personellerdir. Çevre görevlisinin tesiste ilk yapacağı çalışma tesisin çed raporu, çed gerekli değildir belgesi ve çed kapsam dışı belgesi konusunda durumuna belirlemek ve tesise, fabrikaya çed raporu, çed gerekli değildir belgesi ve çed kapsam dışı belgelerinden gerekli olanı almaktadır.

Çevre danışmanı çed görüş belgesini aldıktan sonra ivedi olarak atık su görüşü kapsamında dosya hazırlayıp tesisin evsel ya da endüstriyel atık su görüşünün yani deşarj izin belgesi ya da gayri sıhhi müessese ruhsatını almalıdır.

Çevre görevlisinin yapmış olduğu başvuruya istinaden geçirilen denetimde çevre ve şehircilik il müdürlüğü memurları tesiste yer alan havalandırmaların yeterli olup olmadığı, emisyon kaynaklarının Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine uygun olup olmadığı konusunda değerlendirmeler yapar. Çevre görevlisinin çevre izin başvurusuna istinaden hazırlamış dosyada çed belgeleri , deşarj izin belgesi ve ile diğer resmi evraklar birbiri ile uyumlu ve tesise ait havalandırmalar Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine uygun ise çevre ve şehircilik il müdürlüğü tarafında gerekli izinler verilir.

Çevre görevlisinin sunmuş olduğu dosyada herhangi bir eksiklik mevcut ise çevre ve şehircilik il müdürlüğü denetim erki tarafından tutanak ile eksiklikler bildirilir. Çevre görevlisi dosyanın belirtilen tarihe kadar eksikliklerin giderilmesi sağlaması ve başvuruya hazır hale getirilmesini sağlamak zorundadır.

Çevre görevlisi tesiste çed raporu, deşarj izni ve çevre izni belgelerini temin etmesi ile birlikte atık yönetimi konusunda da çalışmalar yürütmek zorundadır. Çevre görevlisi çalıştığı fabrika ya da tesisin endüstriyel atık yönetim planını hazırlamak ve bu kapsamda çevre ve şehircilik il müdürlüğünden gerekli onayı almakla yükümlüdür.

Çevre görevlisi öncelikle tesisten kaynaklanacak tehlikeli ve tehlikesiz atıkları belirlemek zorundadır. Çevre görevlisi tesisten kaynaklanan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların tesis içerisinde yönetmeliklere uygun olarak kaynağında  ayrı olarak toplanması ve atık yönetimi yönetmeliğinde belirtilen depolama koşullarında depolanmasını sağlamalıdır. Çevre görevlisi tesiste tehlikesiz atık geçici depolama alanı birlikte tehlikeli atık geçici depolama alanı oluşturduktan sonra bu atıkları ilgili depolarda; tehlikesiz atık maksimum 1 yıl tehlikeli atık maksimum 6 ay olarak depolamakla yükümlüdür.

Çevre görevlisi bu süreleri dikkate alarak atıkları lisanslı firmalara ulusal atık taşıma formu kullanarak göndermesi gerekmektedir. Çevre görevlisi tesisten kaynaklanan tüm atıkları lisanslı firmalara göndermesi gerekmektedir.

Çevre görevlisi lisanslı firma araştırması yaparken en uygun fiyatın yanı sıra lisans belgesinin güncelliğine ve alınabilecek atık kodları listesine dikkat etmesi gerekmektedir. Çevre görevlisi tesisten kaynaklanan tehlikeli atıklar için mutlaka tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası yaptırması gerekmektedir. Çevre görevlisi yukarıda belirtilen hususları dikkate alarak çevre ve şehircilik il müdürlüğünün yayınlamış olduğu formata uygun olarak endüstriyel atık yönetim planı hazırlamak ve bu planın onayına almakla yükümlüdür.

Çevre görevlisi çed raporu, deşarj izin belgesi, çevre izni belgesi ve endüstriyel atık yönetim planı belgelerinin alımını tamamlandıktan sonra çevre kanunu kapsamında gerekli olan çevresel beyanları gerçekleştirmekle yükümlüdür. Çevre görevlisi ilk olarak ocak ayında yapılan tıbbi atık beyanını gerçekleştirmesi gerekmektedir. Çevre görevlisi tesisin bir önceki yıl göndermiş olduğu tıbbi atıklara ilişkin makbuz ya da formları toplayarak dilekçe ile birlikte çevre ve şehircilik il müdürlüğüne tıbbi atık beyanını gerçekleştirir. Çevre görevlisi şubat ayı içerisinde zorunlu olan atık yağ ve ambalaj beyanı gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Çevre görevlisi atık yağ beyanını elden dilekçe ile ambalaj beyanını ise online sistem üzerinden gerçekleştirir. Çevre görevlisi ayrıca bir önceki yıl lisanslı firmalara göndermiş olduğu tehlikeli ve tehlikesi atıkların bilgilerini mart ayı sonuna kadar online sistem üzerinden beyan etmek zorundadır.Çevre görevlisi kimdir çevre ve şehircilik bakanlığı sisteminde yer alan seveso yani bekra sistemi beyanını gerçekleştirmek zorundadır. Çevre görevlisi bekra sistemi beyanını gerçekleştirirken tesiste bir yılda depolanan maksimum kimyasal miktarı ve bu kimyasallara ait malzeme güvenlik bilgi formalarını baz alırlar.

Çevre görevlisi tesiste çevre mevzuatı kapsamında tüm yükümlülüklerin yeri getirilmesinden sorumludur. Bu nedenle çevre görevlisinin tesiste her gün denetim yapması, üretimin her prosesine hakim olması gerekmektedir. Çevre görevlisinin çevre mevzuatını günü gününe takip etmesi, mevzuatta yapılan değişiklikleri tespit ederek sorumlusu olduğu fabrika ve tesise ivedi olarak uygulaması gerekmektedir. Çevre görevlisinin tesisi ya da fabrikayı mevzuata uygun hale getirmesinde en önemli yardımcıları işveren ve fabrika çalışanlarıdır. Bu nedenle çevre görevlisi işverene ve fabrika çalışanlarına çevre mevzuatı ve atık yönetimi kapsamında eğitimler ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirmesi gerekmektedir.

 

Telefon & Mail

7/24 telefon ve mail ile bizlere ulaşabilirsiniz.
+90 212 522 56 16

www.camlicacevre.com

info@camlicacevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız

Çamlıca Çevre firmamızı sosyal medya ortamında takip edebilirsiniz.