Çevre Danışmanlık Firmaları - Çamlıca Çevre Danışmanlık | Atık Yönetimi | Çed Raporu

Yükleniyor....

Çevre Danışmanlık Firmaları

Çevre Danışmanlık Firmaları

Çevre danışmanlık firmaları çevre ve şehircilik bakanlığından yetki alan ve fabrikalara bu kapsamda danışmanlık hizmeti veren firmalardır. İstanbul çevre danışmanlık firmaları yurt içinde yer alan çevre danışmanlık firmalarının büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Türkiye genelinde yer alan çevre danışmanlık firmaları arasında en önemli yeri tutan firmalar fabrikaları çevreye duyarlı tesisler olması adına yoğun çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Aylık değerlendirme tutanaklarında çed başvuru dosyası örneği , atık yönetim planı, çed gerekli değildir belgesi, çed raporu hazırlama, çed raporu hazırlayan firmalar, çed kapsam dışı belgesi hakkında bilgiler verirler. İstanbul çevre danışmanlık firmaları tesisleri değerlendirirken İstanbul sanayi odasından yada İstanbul ticaret odasın almış oldukları kapasite raporlarını baz alırlar. Kapasite raporlarında yer alan üretim ve tüketim miktarları İstanbul çevre danışmanlık firmaları için önem arz etmektedir.

İstanbul çevre danışmanlık firmaları kapasite raporunda yer alan bilgiler ışığında fabrikaların atık yönetim planı, çed gerekli değildir belgesi, çed raporu hazırlama, çed raporu hazırlayan firmalar, çed kapsam dışı belgesi kapsamında durumlarını tespit ederler. Kapasite raporunda yer alan bilgilerin  tespiti sonrasında fabrikanın atık yönetim planı, çed gerekli değildir belgesi, çed raporu hazırlama, çed raporu hazırlayan firmalar, çed kapsam dışı belgelerinden hangilerini almakla yükümlü olduklarına karar verirler.

İstanbul çevre danışmanlık firmaları atık yönetim planı, çed gerekli değildir belgesi, çed raporu hazırlama, çed raporu hazırlayan firmalar, çed kapsam dışı belgeleri almak için tesisi ziyaret ederler. Ziyaret esnasında atık yönetim planı, çed gerekli değildir belgesi, çed raporu hazırlama, çed raporu hazırlayan firmalar, çed kapsam dışı belgesi için gerekli olan belgeleri tespit ederek fabrika yetkililerine iletirler.

İstanbul çevre danışmanlık firmaları belgeleri temin ettikten sonra çevre ve şehircilik bakanlığının atık yönetim planı, için belirlediği formata uygun projeler hazırlarlar.

İstanbul çevre danışmanlık firmaları hazırlamış oldukları projeleri çevre fabrika yetkililerinin onayına sunduktan sonra imza altına alırlar.

İstanbul çevre danışmanlık firmaları projeyi hazırlarken vermiş oldukları bilgi ve belgerin doğruluğunun tespiti için denetim geçirirler. Çevre denetimi neticesinde İstanbul  projeleri uygun bulunması ile atık yönetim planı, çed gerekli değildir belgesi, çed raporu hazırlama, çed raporu hazırlayan firmalar, çed kapsam dışı belgesi kapsamında belgelerini alırlar.

Firmalarının yetki belgeleri çevre ve şehircili bakanlığı tarafında verilmektedir. Yetki belgesi alınması için İstanbul çevre danışmanlık firmalarında en az 3 mühendis istihdam etmeleri gerekmektedir. İstanbul bünyesinde yer alacak mühendislerin en az bir tanesi 3 yıllık iş tecrübesine, en az bir tanesi 2 yıllık iş tecrübesine sahip olması gerekmektedir.

İstanbul çevre danışmanlık firmaları görevleri arasında bir çok konu bulunmaktadır. İstanbul çevre danışmanlık firmaların yapmış olduğu çalışmaların başında çed başvuru dosyası örneği , atık yönetim planı, çed gerekli değildir belgesi, çed raporu hazırlama, çed raporu hazırlayan firmalar, çed kapsam dışı gelmektedir.

Sonuç olarak İstanbul ülke genelinde yer alan tüm fabrika, tesis ve işletmelerin çevreye verdikleri zararlardan sorumludurlar. Bu sorumluluk İstanbul çevre danışmanlık firmalarının bünyesinde yer alan çevre görevlilerinin çevreye duyarlı yaklaşımlar sergilemelerini zorunlu kılmaktadır.

Bu sorumluluk duygusu ile birlikte gelecek nesillerin daha temiz bir çevre ve ekolojik denge içerisinde yaşamalarını sağlayacaktır. İstanbul  olarak tüm yurt genelinde çevre duyarlılığı konusunda seferberlik başlatarak fabrikalardan, tesislerden, işletmelerden, yerel ve ulusal halktan herkesi atık yönetim planı, çed gerekli değildir belgesi, çed raporu hazırlama, çed raporu hazırlayan firmalar, çed kapsam dışı belgesi konularında bilinçlendirmesi gerekmektedir.

Telefon & Mail

7/24 telefon ve mail ile bizlere ulaşabilirsiniz.
+90 212 522 56 16

www.camlicacevre.com

info@camlicacevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız

Çamlıca Çevre firmamızı sosyal medya ortamında takip edebilirsiniz.