Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun - çed raporunun Önemi - Çamlıca Çevre Danışmanlık | Atık Yönetimi | Çed Raporu

Yükleniyor....

Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun – çed raporunun Önemi

            Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), önerilen bir projenin veya gelişmenin olası çevresel etkilerini, hem yararlı hem de olumsuz olarak ilişkili sosyo-ekonomik, kültürel ve insan sağlığı etkilerini dikkate alarak çed raporunun önemi ve etkilerini değerlendiren bir süreçtir.

 Projelerin Hayata Geçirilmeden Önce Uygunluğunu Denetler

            Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) bir projenin yapılıp yapılamayacağı karar vermeden önce çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini tanımlamak için kullanılan bir araçtır. Proje planlama ve tasarımında çevresel etkileri önceden tahmin etmeyi, olumsuz etkileri azaltmanın yollarını ve araçlarını bulmayı, projeleri yerel çevreye uyacak şekilde şekillendirmeyi ve karar vericilere öngörüleri ve seçenekleri sunmayı amaçlamaktadır.

 Çevresel Etki Değerlendirmesi ile Ekonomik Fayda Sağlanır

            ÇED’i kullanarak, proje uygulama ve tasarımının azaltılmış maliyeti ve zamanı yasa ve yönetmeliklerin etkilerinden kaçınmak gibi çevresel ve ekonomik faydalar elde edilebilir. Bu faydalar çed raporunun önemi anlamında önemli bir kriterdir.

 Temel ÇED Bileşenleri Nelerdir?

            Mevzuat ve uygulama dünya çapında değişse de, ÇED’in temel bileşenleri aşağıdaki aşamaları içermelidir:

 -Hangi projelerin veya gelişmelerin tam veya kısmi etki değerlendirme çalışmasını gerektirdiğini belirlemek için tarama;

 -Biyolojik çeşitlilik üzerindeki olumsuz etkilerden kaçınan, hafifleten veya telafi eden alternatif çözümleri belirlemek için (mevzuat gerekliliklerine, uluslararası sözleşmelere, uzman bilgisine ve kamu katılımına dayanarak) hangi potansiyel etkilerin değerlendirileceğine karar vermek (kalkınma ile ilerlememe seçeneği dahil) projenin tasarımında güvenlik önlemleri içeren ya da olumsuz etkiler için tazminat sağlayan ve sonuçların etki değerlendirmesi için referans terimleri türeten alternatif tasarımlar veya etki yaratan alanların bulunması;

 -Alternatiflerin detaylı bir şekilde detaylandırılması da dahil olmak üzere, önerilen bir projenin veya geliştirmenin olası çevresel etkilerini tahmin etmek ve tanımlamak için etkilerin değerlendirilmesi ve alternatiflerin geliştirilmesi;

 -Çevresel Etki Planı (EIS) veya Çevresel Yönetim Planı (ÇYP) ve genel izleyici için teknik olmayan bir özet de dahil olmak üzere çed raporunun önemi ve önceliğine göre raporlanması.

 -Referans (kapsam belirleme) ve kamu (yetki dahil olmak üzere) katılım şartlarına dayalı olarak Çevresel Etki Bildiriminin (EIS) gözden geçirilmesi.

 ÇED Raporuna Göre Projenin Onayına Karar Verme

            İzleme, uyum, uygulama ve çevre denetimi. Öngörülen etkilerin ve önerilen etki azaltma önlemlerinin ÇYP’de tanımlandığı gibi gerçekleşip gerçekleşmediği izlenir. Tahmin edilemeyen etkilerin veya başarısız etki azaltma önlemlerinin zamanında tespit edilip ele alındığından emin olmak için, tarafın EMP’ye uygunluğu doğrulanır.

 

Telefon & Mail

7/24 telefon ve mail ile bizlere ulaşabilirsiniz.
+90 212 522 56 16

www.camlicacevre.com

info@camlicacevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız

Çamlıca Çevre firmamızı sosyal medya ortamında takip edebilirsiniz.