Çevre Danışmanlık Blog arşivleri - Çamlıca Çevre Danışmanlık | Atık Yönetimi | Çed Raporu

Yükleniyor....

Çevre Danışmanlık Blog arşivleri - Çamlıca Çevre Danışmanlık | Atık Yönetimi | Çed Raporu


            Yerli malı belgesi nedir? Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı odalar ve borsalar tarafından yerli üreticilere belirli şartlar altında verilen belgedir. Belge verilirken malı üreten firmanın sanayi sicil raporu ile kapasite kullanım raporuna dikkat edilmektedir. Belge ürünün tamamen veya kısmen Türkiye’de üretildiğini göstermektedir. Yerli malı belgesi ilgili uygulama esasları TOBB tarafından onaylanmıştır. Ürünlerin denetlenmesi ve belgenin hazırlanması ilgili Bakanlık tarafından yerine getirilmektedir. Yerli malı belgesi nedir? Hususunda başvuru yapan firmalar bağlı oldukları odalara başvuru yapmaktadır.

            Yerli malı belgesi nedir? TOBB tarafından yayınlanan şartları yerine getiren firmaların ürettikleri ürünlere belge verilmektedir. Bu belgenin usulsüz olarak kullanımının önüne geçmek ve sahte olarak kullanımına engel olmak maksadıyla TOBB’un geliştirmiş olduğu sistem bulunmaktadır. TOBB ile Bakanlık belgeleri 6 aylık sürelerde karşılıklı teyit edilmektedir.

 Yerli Malı Belgesinin Kullanımı

            Bu belge sahibi firmalara kamunun yapmış olduğu ihalelerde ’e kadar varan avantajlar sağlanmaktadır. Kuruluşların desteklenebilmesi için ilgili ihale kanunlarında değişiklik yapılmıştır. Bu avantajdan yararlanabilmek için KOBİ’ler tarafından üretilen orta ve ileri teknoloji kullanan sanayi ürünlerinin toplam üretimleri içerisinde %50 ve üzeri olduğu yerli ürün olduğu belgelenmiş olmalıdır. Bu ürünlerin neler olduğu her yıl ilgili Bakanlık tarafından yayınlanmaktadır.

 Yerli Malı Belgesi Almanın Şartları

            Yerli malı belgesi nedir? Bu belgenin alınabilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Bunlar; Ürün Sanayi Sicil Belgesine sahip kuruluş tarafından üretilmelidir. Ürün Sanayi Sicil Belgesinde belirtilen üretim konusu içerisinde yer alan bir ürün olmalıdır.

            Ürün tamamen ülkemizde üretilmelidir. Üretilen ürünün önemli bir bölümü ile etkili ve en son işçiliğin yurtiçinde yapılması durumunda da yerli üretim sayılmaktadır. Üretilen ürünün tüm aşamalarında yerli katkının %51 ve daha fazlası olması gerekmektedir.

             Sanayi üzerine faaliyet gösteren işletmelere, elektrik ve diğer enerji santrallerinin, büyük inşaat faaliyeti yürüten inşaat firmalarının Sanayi Bakanlığına bağlı olan Sanayi ve Ticaret il müdürlüklerinden aldığı belgeye, sanayi sicil belgesi nedir. Bu belge işletmeler faaliyete geçtikten sonra 2 ay içerisinde alınmalıdır.

 Sanayi Sicil Belgesi Ne İşe Yarar ve Faydaları Nelerdir?

            Bu belgenin yukarıda sayılan işletmelerin oldukça işine yaramaktadır ve birçok faydası bulunmaktadır. Bu faydalar;

 1.Bu belgeye sahip işletmeler, çeşitli enerji giderlerini, sanayi abonesi olduklarından indirimli olarak temin ederler.

 2.Kamu İhale Kurumunun açmış olduğu yerli istekliler listesinde avantaj sahibi olurlar.

 3.Dolaylı olarak birçok iş imkanına sahiptirler.

 4.Devlet eliyle işletmelere sunulan teşvik ve desteklerden daha kolay yararlanırlar.

 Sanayi Sicil Belgesi Nasıl ve Nereden Alınır?

            Sanayi sicil belgesi almak için kişilerin sanayi sicil beyannamesini doldurarak, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine başvura bulunması gerekir. Ayrıca bunun yanında işletmeye ait, yıllık işletme cetveli ile başvuruda bulunan işletmenin geçmiş yıla ait faaliyetlerinin sunulması gerekir. Bu ilk başvuru sırasında ve her yıl verilmek zorundadır. Sanayi sicil belgesi nedir başvurusunda verilmesi gereken bir başka önemli belge, işletmenin gerekli kurumca onaylı ve geçerlilik süresi dolmamış kapasite raporudur. İşletmeye ait Ticaret Sicil Gazetesi de bir diğer verilmesi gereken evraktır. Eğer işletmenin unvanında her hangi bir değişiklik meydana geldi ise buna dair gazetelerin fotokopileri de yer almalıdır.

            Son olarak başvuru esnasında işletmeye ait kira sözleşmesi ve kullanılan makineler kiralık ise yine buna dair en az 1 yıllık kira sözleşmesine ait fotokopi başvuru dosyasına eklenmelidir. Sanayi sicil belgesi nedir ilk başvuru esnasında sunulan belgeler de ve işletmenin faaliyetlerinin durması konusunda bir değişiklik söz konusu olduğunda bu ilgili müdürlüğe mutlaka bildirilmelidir.

    Fabrikaların atıkların bertarafı ile zararlı maddelerin ayrıştırılarak çevreye geri kazanım sağlanacak atıkların ayrılması konusunda gerekli bilgiler vererek aslında ülke ekonomisine de katkılar sağlamaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerekli izin ve belgeler ile temiz toplum, doğru tüketim hakkında toplumları yönlendirmektedir.

Doğanın dengesinin korunması, iklimlerin değişerek birçok zararlar oluşmaması ve atıkların bertarafı konularında bilgi ve donanıma sahip danışmanları ile hizmet veren Çamlıca Çevre Danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi edinmek için camlicacevre.com sitesini ziyaret edebilirisiniz.

     Yaşadığımız çevrenin bize sağladığı değerlerin korunması, sahip çıkılması bizim ve bizden sonraki nesiller açısından çok önemlidir. Temiz bir toplum, bilinçli insanlar ile olmaktadır. Bizden sonraki nesillere olan sorumluluğumuz bunu gerektirir. Doğanın bize sunmuş olduğu güzellikleri yok ettiğimiz takdirde, artık dünya yaşanılmaz, nefes alınamaz hale gelir.

 Toplum Olarak Sorumluluğumuz

            Doğanın dengesini, çevre düzenini bozan hatta iklim değişiklerine bile neden olan birçok faktör bulunmaktadır. Özellikle Büyükşehirlerde bulunan, sanayi alanında üretim yapan fabrikaların da artması ile sağlıklı bir ortamda yaşadığımız söylenemez. Fabrikaların zehirli ve zararlı atıkların bertarafı için gerekli önlemlerin alınmamasının çevreye vermiş olduğu zarar tahmin bile edilememektedir. Birde birçok insanın bilinçsizce doğaya ve çevreye verdiği zarar da eklenince, hastalıkların artması ve tehlikeli bir hal almasına neden olmaktadır.

 Atıkların Bertaraf Edilmesi

            Aynı toplumda yaşayan insanların yapması gereken en önemli şey, empatidir. Kişi birçok alışkanlığını toplumun en küçük birimi olan aileden öğrenir. Dolayısı ile kişi evinde nasıl yaşıyor ise aslında çevresine de onu yansıtır. Nasıl ki, evinde çöplerini çöp kutusuna atıyorsa, bu davranışını dışarıda da sergilemelidir. Çevre temizliği konusunda danışmanlık hizmetleri veren Çamlıca Çevre Danışmanlık Hizmetleri işte tamda bu noktada toplumları bilinçlendirmek üzere hizmetlerini yerine getirmektedir. Özellikle atıkların bertarafı, geri dönüşüm, geri kazım gibi konularda da insanlara gerekli bilgileri vererek önemli bir hizmet sağlamaktadır.

             Kapasite raporu, sanayi odalarınca verilen ve özel ve tüzel işletmelerinin bir tür kimlik kartıdır. Kapasite raporu nedir sorusunun en doğru cevabı, sanayi odasına kaydolan kişiye üzerinde işletmelerin iletişim bilgilerinin, üretim alanlarını, yıl boyunca gerçekleştirdikleri üretim kapasitelerini, kullanılan ham maddeleri ve daha buna benzer birçok bilgilerin yer aldığı bir rapordur. Kapasite raporu nedir kısaca işletmenin karnesidir denilebilir. Bu kapasite raporu almak isteyen işletmeler sanayi odalarına dilekçe yazarak başvuruda bulunurlar.

 Kapasite Raporu İşletmenin Ne işine Yarar?

            Kapasite raporu ile ilgili olarak kapasite raporu nedir sorusunun yanında merak edilen bir başka nokta ise kapasite raporunun ne işe yaradığıdır. Son günler de önemi tamamen artmaktadır, öyle ki bu rapor, kurumların imalat sanayisinde, ithalatında ve ihracatında, gümrük durumunda, teşvik mevzuatlarında, baz aldığı ve incelediği bir belgedir.

 Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler

            Bu rapor birçok alanda işletmenin kullanımına sunulur. Yani kapasite raporu nedir sorusunun en net cevabı olarak. Kapasite raporu işletmelerin bir nevi yaptıklarının ve yapabileceklerinin teminatıdır. Bu nedenle aşağıda ki işlemlerde bu raporu kullanabilirler.

 -Yatırım Teşvik Belgelerinde

 -Dahilde İşleme İzin Belgesinde

 -Geçici Kabul İzin Belgelerinin başvuruların da ve bu belgeleri kapsayan anlaşmaların kapatılması noktasında

 -Sanayi Sicil Belgesinin başvurusunda

 -Muhtelif İthalatların ve İhracatların işlemlerinde

 -Resmi ve özel olan tüm ihalelerde

 -Yurt içinde ve yurt dışında temin edilebilecek kredilerde

 -Yurt içinde ve yurt dışında katılmak istenilen fuarlar da

 -Ham maddelerin temininde,

 -İmalatçı belgesinin alımında,

 -Vergi incelemeleri sırasında

 -Kamunun muhtelif amaçla yapmış olduğu incelemeler de

 kullanılmaktadır.

 Raporun Temini

            Rapor daha önce de bahsettiğimiz gibi sanayi odalarına başvuru dilekçesi yazılarak temin edilir. Sanayi odasına bu raporun ücreti olarak yıllık olarak belirlenen harç tutarı ödenmektedir.

             Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), önerilen bir projenin veya gelişmenin olası çevresel etkilerini, hem yararlı hem de olumsuz olarak ilişkili sosyo-ekonomik, kültürel ve insan sağlığı etkilerini dikkate alarak çed raporunun önemi ve etkilerini değerlendiren bir süreçtir.

 Projelerin Hayata Geçirilmeden Önce Uygunluğunu Denetler

            Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) bir projenin yapılıp yapılamayacağı karar vermeden önce çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini tanımlamak için kullanılan bir araçtır. Proje planlama ve tasarımında çevresel etkileri önceden tahmin etmeyi, olumsuz etkileri azaltmanın yollarını ve araçlarını bulmayı, projeleri yerel çevreye uyacak şekilde şekillendirmeyi ve karar vericilere öngörüleri ve seçenekleri sunmayı amaçlamaktadır.

 Çevresel Etki Değerlendirmesi ile Ekonomik Fayda Sağlanır

            ÇED’i kullanarak, proje uygulama ve tasarımının azaltılmış maliyeti ve zamanı yasa ve yönetmeliklerin etkilerinden kaçınmak gibi çevresel ve ekonomik faydalar elde edilebilir. Bu faydalar çed raporunun önemi anlamında önemli bir kriterdir.

 Temel ÇED Bileşenleri Nelerdir?

            Mevzuat ve uygulama dünya çapında değişse de, ÇED’in temel bileşenleri aşağıdaki aşamaları içermelidir:

 -Hangi projelerin veya gelişmelerin tam veya kısmi etki değerlendirme çalışmasını gerektirdiğini belirlemek için tarama;

 -Biyolojik çeşitlilik üzerindeki olumsuz etkilerden kaçınan, hafifleten veya telafi eden alternatif çözümleri belirlemek için (mevzuat gerekliliklerine, uluslararası sözleşmelere, uzman bilgisine ve kamu katılımına dayanarak) hangi potansiyel etkilerin değerlendirileceğine karar vermek (kalkınma ile ilerlememe seçeneği dahil) projenin tasarımında güvenlik önlemleri içeren ya da olumsuz etkiler için tazminat sağlayan ve sonuçların etki değerlendirmesi için referans terimleri türeten alternatif tasarımlar veya etki yaratan alanların bulunması;

 -Alternatiflerin detaylı bir şekilde detaylandırılması da dahil olmak üzere, önerilen bir projenin veya geliştirmenin olası çevresel etkilerini tahmin etmek ve tanımlamak için etkilerin değerlendirilmesi ve alternatiflerin geliştirilmesi;

 -Çevresel Etki Planı (EIS) veya Çevresel Yönetim Planı (ÇYP) ve genel izleyici için teknik olmayan bir özet de dahil olmak üzere çed raporunun önemi ve önceliğine göre raporlanması.

 -Referans (kapsam belirleme) ve kamu (yetki dahil olmak üzere) katılım şartlarına dayalı olarak Çevresel Etki Bildiriminin (EIS) gözden geçirilmesi.

 ÇED Raporuna Göre Projenin Onayına Karar Verme

            İzleme, uyum, uygulama ve çevre denetimi. Öngörülen etkilerin ve önerilen etki azaltma önlemlerinin ÇYP’de tanımlandığı gibi gerçekleşip gerçekleşmediği izlenir. Tahmin edilemeyen etkilerin veya başarısız etki azaltma önlemlerinin zamanında tespit edilip ele alındığından emin olmak için, tarafın EMP’ye uygunluğu doğrulanır.

 Çevre Temizliğinin Önemi

            Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluk duygusu kişinin ilk önce kedisine saygı duyması ile başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkılması ve çevre temizliğinin önemi herkesin ortak sorumluluğudur.

            Kişiler kendi ev ve özel kullanım alanlarında özen gösterdikleri her şeyi, ortak kullanım alanlarında da göstermek zorundadır. Maalesef son zamanlarda özellikle Büyük şehirlerin sanayi alanında faaliyetlerini arttırması ile fabrikalar daha da artış gösterdi. Sanayi ve ağır sanayi alanında faaliyet gösteren fabrikaların çevreye zararı kat kat artmaktadır. Bu sorun da hastalıkların çoğalmasına, doğanın ve iklim dengelerinin değişmesine neden olmaktadır.

            Yaşadığımız çevrenin temizliği herkes açısından çok önemlidir. Özellikle bilinçsizce atılan atıklar doğanın dengesini bozmakta hatta bütün canlıların hayatlarını tehlikeye atmaktadır. Toplum olarak çevre temizliği konusunda çok bilinçli olduğumuz söylenemez. Özellikle, Avrupa ülkelerinde doğa ve çevre temizliğinin önemi için doğaya ve çevreye verilen değer aynı zamanda insanların birbirlerine olan saygısını da ifade etmektedir.

 Çevre kirliliğine neden Olan Etkenler Nelerdir?

            Çevre temizliğinin önemi hakkında danışma hizmetleri veren Çamlıca çevre danışmalık hizmetleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerekli yetki ve izinler ile çevre mevzuatlarına hakim çevre mühendisliği firmasıdır. Çevre temizliğine olumsuz etkisi olan birçok fabrika ve sanayi sektörlerine danışmanlık hizmeti vererek çevre temizliği konusunda bilinçlendirmektedir. Bünyesinde çalıştırdığı uzman personelleri ile özellikle geri dönüşüm, atık önleme, atık azaltma, geri kazanım, yeniden kullanma gibi alanlarda eğitimler vererek çevreye katkı sağlamaktadır.

            Atıkların oluşturduğu kirlilik düşünüldüğünde, hem çevre temizliği açısından, hem de geri kazanım ile ülke kaynaklarının zayi olmaması açısından yarar sağlamaktadır. Ayrıca, doğaya ve iklime zarar veren zararlı atıkların ayrıştırılarak farklı şekillerde imha edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir. Tüm bu faaliyetleri 2872 sayılı Çevre Kanunu maddelerince tamamen yönetmeliğe uygun olarak yerine getirmektedir. Bu anlamda endüstriyel atık planı ile gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak en büyük hedeflerindendir. Çevre temizliği danışmalığı hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için camlicacevre.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.Çevre Mühendislerinin Görevi Ve Önemi

            Hava kirliliğinin gün geçtiği arttığı dünyamızda ve günümüzde çevre mühendislerinin önemi kendini bir kere daha göstermektedir. Hava kirliliğinin kontrolünü özel cihazlar ve ekipmanlar ile gerçekleştirilmesi ile birlikte risk taşıyan tüm mekanlar ve ortamlar tek tek tespit edilerek gereği yapılmakta. Bu sayede birçok şekilde insan ve canlı sağlığına doğrudan olumsuz etkileri bulunan görünmeyen hava kabarcıklarının sağlıklı ve steril bir hale getirilmesi sağlanmakta.

            Aynı zamanda kullanılan hava filtreleri ve bu filtrelerin aylık / yıllık bakımları da çevre mühendislerinin önemi açısından önemli bir gösterge olarak dikkatleri çekiyor. Şehir ve kanalizasyon sularının, ek olarak atık sularının muhafazası ve boşaltılması da çevre mühendislerinin görevleri arasında bulunmaktadır.

Dolma ve taşma noktasına gelen kaynakların güvenli bir şekilde tahliye edilmesi de çevre ve şehircilik planları açısından önem arz ediyor. Bu bakımdan hem hava kirliliği hem de atık suların boşaltılması alanında yürüttükleri çalışmalar ile birlikte çevre mühendisleri çevrenin insan sağlığına ve estetiğine uygun bir şekilde yeniden dizayn edilmesinde önemli rol oynuyorlar.

            Toprak kirliliği de çevre mühendislerinin mücadelesini verdiği bir diğer önemli etkendir. Sadece tespit değil tahlil ve iyileştirme ölçeklerinde de ziraat mühendisleri ile birlikte çalışılmaktadır. Toprağı kirleten, ürün veremez noktaya getiren tüm faktörler tek tek tespit edilerek sorunun kaynağına çözüm odaklı bir şekilde inilir.

Katı atıkların toplanıp bertaraf edilmesi de sunulan ve ifa edilen görevler arasında bulunuyor. Tüm bu faktörler risk analizi raporlarında kayda geçilmekte, yetkili kurumlara ulaştırılmaktadır. Aynı zamanda çevre mühendisleri hem çevre hem de insan için yararlı olan yeni sistemler, yeni mekanizmalar kurmaktadır. Günümüzde kullanılan birçok ürün ve icat çevre mühendislerinin elinden çıkmıştır.

 Çevre Mühendislerinin Önemi

            Daha sağlıklı, daha temiz, daha verimli bir ortamda yaşamak ancak çevre mühendislerinin önemi ile vuku bulmaktadır. Hava ve toprak kirliliklerinin ortadan kaldırılması ya da makul bir seviyeye indirilmesi ile birlikte insanın yaşam kalitesi de otomatik olarak artmaktadır. Aynı zamanda toprağa ve hava kirliliklerinin yol açtığı çeşitli hastaların teşhisi ve tedavisinde de etkin rol oynayan bir mühendislik dalıdır.

 Çevre Danışmanlığının Önemi Ve Sorumlulukları Nelerdir?

            Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu ve son dönemlerde önemi oldukça artan hizmetlerden birisi de çevre danışmanlığıdır. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen aynı zamanda takip edilen çevre danışmanlığı hizmeti, işletmelerde yürütülen sektör faaliyetlerinin çevre mevzuatında belirlenen kurallara uygun bir şekilde yürütüldüğünü inceleyen ve araştıran bir hizmet koludur. Sadece işletmelerin çevre alanında duyarlılıklarını kontrol altında tutmakla kalmayan çevre danışmanlığı hizmeti aynı zamanda işletmelerin çevre sağlığı açısından almaları gereken tedbirleri belirleyen, bu tedbirlerin hayata geçirilmesinde işletme sahiplerine yol gösteren bir hizmet görevini de üstlenmektedir. Türkiye’de Çamlıca Çevre Danışmanlığı gibi profesyonel olarak bu hizmeti veren firmaların sizin ve işletmenizin sağlığı açısından neden önem teşkil ettiğini biliyor musunuz?

 Çevre Danışmanlığı Hizmeti Neleri Kapsar?

            Türkiye’de işletmelerin ihtiyaç duyduğu çevre danışmanlığının önemi oldukça büyüktür. Bu önem çevre danışmanlığı hizmetinin içeriğinin bilinmesi halinde daha kolay bir şekilde anlaşılabilmektedir. Çevre danışmanlığı hizmeti, işletmelerin zorunlu olarak alması gereken Çevre Etki Değerlendirmesi ile ilgili bütün yazıların alınması, işletmenin emisyon ölçümlerinin kontrol edilmesi, teknik uygunluk ve gürültü muafiyeti izinlerinin alınması, tehlikeli atıkların ve ambalajların bildirilmesi, atık yağların ve tıbbi atık ürünlerinin bildirilmesi gibi çeşitli alanlarda hizmet faaliyetlerini barındırmaktadır. Bütün bunların yanı sıra çevre danışmanlığı hizmeti birlikte çalışmakta olduğu işletmelerin ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve kapasite raporu gibi çeşitli resmi evraklarının incelenmesi, takibinin yapılıp eksikliklerin giderilmesi alanlarında da hizmet sunmaktadır.

 Çevre Danışmanlığı Hizmeti Neden Önemlidir?

            Farklı sektörler üzerine üretim veya hizmet sunan işletmeler için çevre danışmanlığının önemi oldukça büyüktür. Çevre danışmanlığı hizmeti işletmelerin üretim safhasında ihtiyaç duydukları tüm resmi evrakların ve izinlerin çıkarılmasını sağlamaktadır. Bu hizmet olmadan özellikle işletmeler şart koşulan Çevre Etki Değerlendirmesi gibi protokollerin izin belgelerini almak imkansızdır. Tüm bu belgelere sahip olmayan, çevre bakımında gerekli araştırmalar ve iyileştirmelerin yapılmadığı işletmelerin resmi olarak hizmet vermeleri yasaktır. Aksi takdirde büyük cezai para işlemleri bu tarz işletmeleri beklemektedir. Sadece tek başına bunlar bile çevre danışmanlığının önemi ve gerek duyulmasını açıklamaktadır. Sizde bunun yanı sıra çevreye olan duyarlılığın bir gereği olarak çevre danışmanlık hizmetinden yararlanmak istiyorsanız, bu hizmet için Çamlıca Çevre Danışmanlığı tercih edebilirsiniz.

 Çevre Alanında Faaliyet Gösteren Firmaların Alması Gereken İzinler

            Günümüzde çevre alanında faaliyet gösteren pek çok firma bulunmaktadır. Bununla birlikte birçok yeni kişide bu alanda yeni bir girişimde bulunarak bir firma kurmayı planlamaktadır. Fakat burada hem hali hazırda kurulu olan hem de yeni girişimciler tarafından kurulması planlanan yeni şirketler için kişilerin bilmesi gereken ve firmaların alması gereken çevre izinleri bulunmaktadır.

 ÇEVRE İZİNLERİ KİM TARAFINDAN BELİRLENİR?

            Çevre alanında faaliyet gösteren firmaların bu alandaki faaliyetlerine devam edebilmeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının firmaların alması gereken çevre izinleri ve gereklilikleri ile sağlanmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre alanında faaliyet gösteren firmaların son yıllarda hızla artış göstermesi sebebi ile 2014 yılının Eylül ayında bu sektör ile ilgili yeni bir yönetmelik hazırlamış ve bunu aynı tarihte Resmi Gazeteden de duyurmuştur. Bu yönetmeliğin kanundan geçen ismi ise ‘ Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ‘ dir.

 FİRMALARIN ALMASI GEREKEN ÇEVRE İZİNLERİ NEYE GÖRE BELİRLENİR?

            Çevre sektöründe faaliyet gösteren firmaların aklını kurcalayan sorulardan biri de, bu alandaki aktivitelere devam edebilmek için firmaların alması gereken çevre izinleri neye göre belirlenir? sorusudur. Bu sorunun cevabı ise tıpkı bu izinleri belirleyen kurumun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olması gibi, bu izinler de ya bu bakanlığın ya da kimi durumlarda İl Çevre Ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından belirlenen kıstaslara göre netleşmektedir.

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği çevre alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların alması gereken izinler temel anlamda, çevre alanında yaptıkları çevresel etkinliklere göre belirlenmekte ve kanunlaşmaktadır. Buna göre;

 – 1.madde: Çevreye kirletici olarak etkisi diğerlerinden daha fazla olan işletmelerin bu alandaki faaliyetlerini sürdürebilmeleri için almaları gereken izinler; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kurumlara verilmektedir.

 – Bunun yanı sıra diğer madde olan 2.madde ise: Çevreye kirletici etkisi olan, fakat bu etkinin 1.maddede yer alan firmalar kadar yüksek olmadığı firmaların etkinliklerine devam etmeleri için almaları gereken çevre izinleri; İl Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır.

            Kimi firmalar bu izinler zorunlu mu? Sorusu ile karşı karşıya kalmaktadır. Sorunun cevabı kesinlikle evettir. Yani bu alanda faaliyetlerin devam edebilmesi için mutlaka bu izinlerin ya da çevre lisanslarının ilgili kurumlardan alınması gerekmektedir. Bunun ile beraber bu izinler ve lisanslar beş sene süre ile geçerli olup, süre dolduğunda firmanın faaliyetlerinin sürekliliği için yeniden izin almak amacı ile yetkili kurumlara başvurmaları gerekmektedir.

 Çevre izin süreci ülkemizde yer alan firmalar yapmış oldukları faaliyet neticesinde çevreye vermiş oldukları zararı tespit etmek ve bunu Çevre Bakanlığı’na ispatlamak adına Çevre izni almak zorundalardır. tesisler çevre izni almak için süreçlerden geçmektedirler. Çevre izin süreçlerini maddeler halinde belirtecek olursak ilk aşamada tesis in il müdürlüğü uygunluk yazısı alması gerekmektedir.

Çevre izni sürecinin en temel birimi olan il müdürlüğü uygunluk yazısı tesisin çevre izni alımı sırasında sağlaması gereken şartları bünyesinde bulundurduğunun bir göstergesidir. Çevre izni sürecinin ikinci ve en önemli temel adımlardan birisi de geçici faaliyet belgesi başvurusunun yapılmasıdır. geçici faaliyet belgesi başvurusu sistem üzerinden ve tesisin çevre görevlisi tarafından gerçekleştirilmektedir. geçici faaliyet belgesi başvurusu çevre izni sürecinin en temel birimidir.

Formata uygun olarak gerçekleştirilmiş olan geçici faaliyet belgesi başvurusu Çevre şehircilik il müdürlüğü eğitim erki tarafından incelenir ve uygun görüldüğü taktirde onaylanır. başvurusu uygun bulanan tesis bir yıl geçerli olan geçici faaliyet belgesi almaya hak kazanır.

Geçici faaliyet belgesine sahip olan tesisler geçireceği herhangi bir denetim sırasında cezai yaptırım almazlar. çevre izin sürecindeki diğer bir adım emisyon kaynaklarının çevre Bakanlığından yetkili laboratuarlarca Sanayi kaynaklı hava kirliliği kontrolü Yönetmeliği’ne göre ölçülmesidir. Ölçüm gerçekleştirildikten sonra Tesisin il müdürlüğü uygunluk yazısı aldığı dönemdeki şartların devam edip etmediğinin belirlenmesi adına Valilik tespit raporu başvurusu yapılır. çevre izni sürecinin en önemli ayaklarından biri olan Valilik tespit raporu tesis proseslerinde herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde çevre il müdürlüğü denetim erki tarafından denetim sonrasında tesis yetkililerine teslim edilir.

Tesis endüstriyel atık su bulunduruyor ise ve mücavir alanlar dışında ise su kirliliği kontrolü Yönetmeliği şartlarını sağlayarak atık su konulu çevre izni almak zorundadır. atıksu konulu çevre izninde ana temel çevre izni başvurusuna özel atık su numuneleri il Çevre müdürlüğü denetim erki tarafından alınarak bağımsız laboratuvarlarda analiz ettirilir. analizin sonuçlark çevre izni başvurularında kullanılır. çevre izni süreci son aşamasında ise tesiste yapılan tüm analiz raporlarının (emisyon, atık su ) Çevre bakanlığı izin lisans sistemi üzerinden Valilik tespit raporu ile birlikte yüklenerek son aşamasına gelinir.

Çevre izin süreci sisteme yüklenen analizlerin değerlendirilmesi şeklinde sürer ve Çevre şehircilik il müdürlüğü denetçilerinin sistem üzerinde yapmış oldukları değerlendirmenin olumlu olması ile birlikte tesise beş yıllık çevre izin belgesi verilerek süreç sonlandırılır. çevre izni sürecine giren tesisler karşılaşacakları herhangi bir denetim de idari para cezası ile karşı karşıya kalmaktadırlar. bu nedenle bütün tesislerin ivedi olarak çevre izin başvuru sürecine başlamaları ve bu süreci tamamlamaları gerekmektedir.


Telefon & Mail

7/24 telefon ve mail ile bizlere ulaşabilirsiniz.
+90 212 522 56 16

www.camlicacevre.com

info@camlicacevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız

Çamlıca Çevre firmamızı sosyal medya ortamında takip edebilirsiniz.