Blog - Çamlıca Çevre Danışmanlık | Atık Yönetimi | Çed Raporu

Yükleniyor....

Blog - Çamlıca Çevre Danışmanlık | Atık Yönetimi | Çed Raporu

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation.

GOTS ( Global Organic Textile Standart ) Çevresel Uygulama Çalışmaları Danışmanlığı

GOTS Nedir?

GOTS; dilimize Küresel Organik Tekstil Standardı olarak çevrilen Global Organic Textile Standard kelime grubunun baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır gots belgesi. Bu standart, tekstil tedarik zincirinin tamamını, bağımsız sertifikasyon ile belgelendiren, çevresel (ekolojik) ve sosyal kriterler de dahil olmak üzere organik lifler için tekstil işletme koşullarını belirleyen, dünya çapında önde gelen standartlardan biridir.

International Working Group yani Uluslararası Çalışma Grubu tarafından 2005 yılında bu standardın ilk versiyonu yayınlanmıştır. GOTS Standardı; birinci Versiyonun yayınlanmasından 9 yıl sonra ve Versiyon 4.0, Versiyon 3.0’ın tanıtılmasından 3 yıl sonra, 1 Mart 2014’te yayınlanmıştır. Mart 2017’den bu yana bu standardın Versiyon 5.0’ı geçerlidir.

Devlet tarafından çıkarılan bir kanun ya da yönetmelik ile bu standardın uygulamasının talep edilmediği belirtilmektedir. Ancak dünyadaki bazı tekstil firmaları, tedarikçilerinden bu standartlara uymasını talep etmektedir. Ayrıca bu standarda uygunluğu belgelemek firmalara uluslararası ün ve saygınlık kazandırabilir. Bu standardın amacı, çevresel ve toplumsal olarak sorumlu bir üretim anlayışıyla son tüketiciye güvenilir bir ürün vermek üzere hammaddelerin hasadından, ürünlerin etiketlenmesine kadar tekstil ürünlerinin organik statüsünü sağlamak için koşulları tanımlamak olarak açıklanabilir.

Tekstil üreticileri, tüm önemli pazarlarda kabul gören GOTS Sertifikası ile organik kumaşlarını ve giysilerini rahatlıkla ihraç edebilirler. Bu standart en az %70’i sertifikalı ve organik doğal elyaftan üretilmiş tüm tekstil ürünlerinin üretimini, işletilmesini, ambalajlanmasını, etiketlenmesini, alım-satımını ve dağıtımını kapsamaktadır. Nihai ürünler; elyaf ürünler ile sınırlı olmamak şartıyla, iplik, kumaş, giysiler, moda tekstil aksesuarları (taşınan ya da giyilen), tekstil oyuncakları, ev tekstili, yatak ve yatak ürünleri ve aynı zamanda tekstilden üretilen kişisel bakım ürünlerini içerebilir. Bu standart, deri ürünler için kriter belirlemesi yapmamaktadır.

GOTS Belgesi Danışmanlık

Küresel Organik Tekstil Standardı (GOTS) ile ilgili yapılan belgelendirme/sertifikasyon faaliyeti GOTS Belgelendirme olarak anılabilir. Bu belgelendirme faaliyeti kapsamında yapılan danışmanlık hizmetlerine ise GOTS Danışmanlık denir. Kuruluşları bünyesinde GOTS Standartları’nı uygulamak isteyen yöneticiler GOTS standartları ile ilgili danışmanlık hizmeti veren firmalar ile görüşme sağlarsa bunun faydasını görecektir. Ülkemizde GOTS Danışmanlık hizmeti veren firmalar bulunmaktadır.

Bu standartla ilgili ürünlerin üretim alanlarının, iş yerlerinin ve ticaretini yapan kuruluşların  GOTS Belgelendirme faaliyeti, GOTS izleme sistemi temellerine dayalı olarak akredite edilen bağımsız kuruluşlarca yapılmaktadır. GOTS sertifikasyon (belgelendirme) işlemlerinin başarılı olarak tamamlanmasıyla, sertifikalandırılmış olan kuruluş GOTS programına dahil olduğunu gösterecek olan ve GOTS logosunun kullanılmasına izin veren bir lisansa ya da belgeye sahip olur. Bu belgeye sahip olan kuruluş ürünlerine GOTS logosunu iliştirebilir.

GOTS Etiketleme Kriterleri

GOTS standartları kapsamındaki gerekliliklere uyumluluğu göstermek için firmalar ürünlerine GOTS’a uygun etiketleme yapabilirler. Bu etiketlemeyi yaparken aşağıdaki kriterlere dikkat etmek gerekir.

•    Etiket Sınıfı 1: “Organic”. Bu ifadeyi taşıyan tekstil ürününde en az %95 sertifikalı organik elyaf bulunmalıdır.
•    Etiket Sınıfı 2: “Made with % Organic (% organik ile üretilmiştir.)”. Bu ifadeyi taşıyan tekstil ürününde en az %70 sertifikalı organik elyaf bulunmalıdır. Aynı tipteki geleneksel (konvansiyonel) ve organik elyafların, aynı üründe karıştırılması yasaktır. Geleneksel pamuk, angora yün ve virgin polyestere ürün bileşiminde müsaade edilmemektedir.

Hem Organik Hem de Konvansiyonel Üretim Yapan Firmalar GOTS Standardına Uygun Ürün Üretebilir Mi?

Hem organik hem de konvansiyonel üretim yapan ve GOTS sertifikasyonu için başvuran girişimci (müteşebbis), hammaddenin kabulünden, işleme, depolama vb. tüm basamaklardan satışa kadar GOTS ürünlerini (GOTS’a uygun ürünleri), GOTS olmayan ürünlerden ayırmak için gerekli tedbirleri almalıdır. En kolay ve etkili ayrım, yer bazında ayrım yapmak olabilir. Yani GOTS ürünleri için farklı işleme hattı ve depo kullanılması, ürünlerin birbirinden farklı yerlerde tutulabilmesi için etkili olur. Ancak yer sıkıntısı olan yerlerde bu çoğu zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda zaman olarak ayrım yapılabilir. Yani GOTS standartlarına uygun ürünler ile GOTS standartlarına uymayan ürünler aynı hat üzerinde farklı zamanlarda işlenebilir. Bu kapsamda ilgili ekipmanların temizliği GOTS’a uygun ürünleri işlemeden önce yapılmalıdır. Nakliye, depolama ve üretim sırasında bulaşmanın önlenmesi için koruyucu önlemler alınmalıdır.

GOTS  Belgesi Kapsamında Çevre Yönetimi ile İlgili Kriterler

Küresel Organik Tekstil Standardı (GOTS) kapsamında çevresel kriterler de bulunmaktadır. Bu kriterler;

•    İşlem zincirinin her aşamasında organik elyaf ürünleri geleneksel elyaf ürünlerinden ayrılmalı ve açıkça tanımlanmalı,
•    Tüm kimyasal girdiler (örneğin; boyalar, yardımcı maddeler ve proses kimyasalları) değerlendirilmeli ve zehirli hale gelme (toksisite) ve biyolojik bozunabilirlik/elimine edilebilirlik ile ilgili temel gereksinimler karşılanmalı,
•    Zehirli ağır metaller, formaldehit, aromatik çözücüler, fonksiyonel nano parçacıklar, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GMO) ve bunların enzimleri gibi girdiler yasaklanmıştır,
•    Oksijen bazlı ağartıcılar kullanılabilir ancak klor bazlı ağartıcılar kullanılamaz,
•    Kansorejen amin bileşiklerini açığa çıkaran azo boyaları yasaklanmıştır,
•    Ambalaj malzemesi PVC içermemeli,
•    Aromatik solvent kullanılan transfer baskı ve Fitalat – PVC kullanılan plastisol baskı yasaklanmıştır,
•    Tüm ıslak işlem ünitelerindeki atık su, fonksiyonel bir atık su artıma tesisinde işleme tabi tutulmalı,
gibi maddelerden oluşmaktadır.
GOTS Belgesinin  amacı, çevresel ve toplumsal olarak sorumlu bir üretim anlayışıyla son tüketiciye güvenilir bir teminat vermek üzere hammaddelerin hasadından başlayarak etiketlendirmeye kadar tekstil ürünlerinin organik statüsünü sağlamak için koşulları tanımlamaktır.

Çevresel Kriterlerin Bazıları
·         İşlem zinciri her aşamasında organik elyaf ürünleri geleneksel elyaf ürünlerinden ayrılmalı ve açıkça tanımlanmalıdır.
·         Tüm kimyasal girdiler (örneğin boyalar, yardımcı maddeler ve proses kimyasalları) değerlendirilmeli ve toksisite ve biyolojik                      bozunabilirlik / elimine edilebilirlik ile ilgili temel gereksinimleri karşılamalıdır.
·         Zehirli ağır metaller, formaldehit, aromatik çözücüler, fonksiyonel nanoparçacıklar, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GMO) ve               bunların enzimleri gibi girdiler yasaklanmıştır.
·         Sentetik haşıl maddelerinin kullanımı kısıtlandırılmıştır. Örme ve dokuma yağları ağır metal içermemelidir.
·         Oksijen bazlı ağartıcılara izin verilmektedir.(Klor bazlı ağartıcılar kullanılamaz)
·         Kanserojen amin bileşiklerini açığa çıkaran azo boyaları yasaklanmıştır.
·         Aromatik solvent kullanılan transfer baskı ve Fitalat – PVC kullanılan plastisol baskı yasaklanmıştır.
·         Aksesuarlar için de kısıtlamalar mevcuttur (örneğin PVC, nikel veya krom izin verilmemektedir)
·         Ambalaj malzemesi PVC içermemelidir. Ambalaj malzemesinde kullanılan kağıt veya karton, asma etiketleri vb. geri                                   dönüştürülmüş olmalı veya FSC yada PEFC’ye göre sertifikalandırılmalıdır.
·         Tüm ıslak işlem ünitelerindeki atık su fonksiyonel bir atık su arıtma tesisinde işleme tabi tutulmalıdır.

GOTS Belgesi alacak firmalar Çevre mevzuatı kapsamında ÇED muafiyet belgesi ve Çevre izni Belgesi / Çevre izni muafiyet / Çevre izni kapsam dışı yazısının alınması gerekmektedir.

GOTS Belgesi alacak firmalar  İski’den deşarj izin belgesi alması gerekmektedir.

Çamlıca Çevre Danışmanlık olarak GRS Sertifikası alma esnasında bizler Çevre kapsamında yapılması gereken bütün çalışmaların danışmanlığını vermekteyiz.

 GRS ( Global Recycle Standart) Çevresel Uygulama Çalışmaları Danışmanlığı

Grs belgesi nedir ?

GRS (global recycle Standart) son  üründe, katı üretim gerekliliklerini yerine getirerek, geri dönüştürülmüş materyallerin içeriğini izlemek ve doğrulamak için oluşturulmuş bir ürün standardıdır grs belgesi. GRS; sosyal çevre ve kimyasal uygunluk deklarasyonudur. GRS sertifikası almak isteyen firmanın %50 ‘den fazla geri dönüşüm malzemesi kullanması durumunda  ve logo kullanım zorunluluğu vardır. GRS 3. Taraf sertifikasyonu,gözetim zinciri sosyal çevresel, iş güvenliği, kimyasal kullanımı, organik ürün kullanımına ilişkin gereklilikleri belirleyen bir  standarttır.

Grs belgesi nasıl alınır ?

GRS Belgesi alabilmek için , 3. Taraf sertifikasyonu, gözetim zinciri sosyal çevresel,iş güvenliği, kimyasal kullanımı, organik ürün kullanımına ilişkin gereklilikleri belirleyen bir  standartdır.

Grs belgesi veren firmalar ;

GRS ; Control Union tarafından 2008´de geliştirilmiştir fakat 1 Ocak 2011´de Textile Exchange´e geçmiştir. GRS 3. Taraf sertifikasyonu,gözetim zinciri sosyal çevresel,iş güvenliği, kimyasal kullanımı, organik ürün kullanımına ilişkin gereklilikleri belirleyen bir  standartdır.

Grs belgesi nereden alınır ?

Yetkili firmalar tarafından Küresel Geri Dönüştürülmüş Standardı’na yönelik belgelendirme/sertifikasyon faaliyeti yapılabilmektedir. Bu faaliyetler GRS Belgelendirme olarak adlandırılabilir. Kendi kuruluşu bünyesinde bu standardın kriterlerini uygulamak veya uygulatmak isteyen yönetici, yetkili belgelendirme firmalarına başvurarak belgelendirme işlemlerine başlayabilir. Bir firmanın uluslararası bir standarda dair belgeye sahip olması onun yararına olacaktır. Uluslararası standartlara uygun olarak; üretim, dağıtım, depolama, ambalajlama vb. faaliyetleri yürüttüğünü gösteren firmalar, uluslararası ün, saygınlık ve güvenilirlik kazanabilir. Bu durum firmanın müşteri memnuniyetinin, müşteri sayısının ve dönüşüm oranının (devamlı müşteri oranı denebilir) artmasını sağlar. Yukarıda da ifade edildiği gibi GRS, sadece tekstil sektörü ile alakalı değildir. Tekstil sektörü ile alakalı olan standartlar; GOTS, RWS, OCS ve RDS olarak sıralanabilir.

GRS Belgesi almak isteyen firmalar, geri dönüştürülmüş ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak üretimini ve/veya ticaretini yapan firmalara uygulanabilmektedir. En az 20% geri dönüştürülmüş materyal içeren tüm ürünleri kapsamaktadır. Uygulama alanı sadece tekstil sektörü ile sınırlı olmayıp kağıt, ambalaj, cam, plastik gibi ürünler olmak üzere genişletilmiştir.

GRS Sertifikasının  ;  işçi sağlığı ve güvenliği ile çevre ve atık yönetimi başta olmak üzere kriterleri mevcuttur.

GCL International’ın GRS için akredite kapsamı şunlardır:

  • Tekstil ürünlerindeki dönüştürülmüş elyaf içeriği
  • Metal ürünlerdeki dönüştürülmüş metal içeriği
  • Plastik ürünlerdeki dönüştürülmüş plastik içeriği
  • Kağıt ürünlerdeki dönüştürülmüş kağıt içeriği

GRS alacak firmaların bütün alt paydaşlarında da GRS belge alma zorunluluğu vardır.

Firmada GRS bilgilindirme ve eğitim kayıtlarının olması gerekmektedir.

GRS Belgesi alacak firmanın Çevre mevzuatı kapsamında ÇED muafiyet belgesi ve Çevre izni Belgesi / Çevre izni muafiyet / Çevre izni kapsam dışı yazısının alınması gerekmektedir.

GRS Belgesi alacak firmanın İski’den deşarj izin belgesi alması gerekmektedir.

GRS Belgesi alacak firmalar , sosyal uygun kapsamında çalışmaları tamamlamalıdır.

Çamlıca Çevre Danışmanlık olarak GRS Sertifikası alma esnasında bizler Çevre kapsamında yapılması gereken bütün çalışmaların danışmanlığını vermekteyiz.

             Yerli malı belgesi nedir? Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı odalar ve borsalar tarafından yerli üreticilere belirli şartlar altında verilen belgedir. Belge verilirken malı üreten firmanın sanayi sicil raporu ile kapasite kullanım raporuna dikkat edilmektedir. Belge ürünün tamamen veya kısmen Türkiye’de üretildiğini göstermektedir. Yerli malı belgesi ilgili uygulama esasları TOBB tarafından onaylanmıştır. Ürünlerin denetlenmesi ve belgenin hazırlanması ilgili Bakanlık tarafından yerine getirilmektedir. Yerli malı belgesi nedir? Hususunda başvuru yapan firmalar bağlı oldukları odalara başvuru yapmaktadır.

            Yerli malı belgesi nedir? TOBB tarafından yayınlanan şartları yerine getiren firmaların ürettikleri ürünlere belge verilmektedir. Bu belgenin usulsüz olarak kullanımının önüne geçmek ve sahte olarak kullanımına engel olmak maksadıyla TOBB’un geliştirmiş olduğu sistem bulunmaktadır. TOBB ile Bakanlık belgeleri 6 aylık sürelerde karşılıklı teyit edilmektedir.

 Yerli Malı Belgesinin Kullanımı

            Bu belge sahibi firmalara kamunun yapmış olduğu ihalelerde ’e kadar varan avantajlar sağlanmaktadır. Kuruluşların desteklenebilmesi için ilgili ihale kanunlarında değişiklik yapılmıştır. Bu avantajdan yararlanabilmek için KOBİ’ler tarafından üretilen orta ve ileri teknoloji kullanan sanayi ürünlerinin toplam üretimleri içerisinde %50 ve üzeri olduğu yerli ürün olduğu belgelenmiş olmalıdır. Bu ürünlerin neler olduğu her yıl ilgili Bakanlık tarafından yayınlanmaktadır.

 Yerli Malı Belgesi Almanın Şartları

            Yerli malı belgesi nedir? Bu belgenin alınabilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Bunlar; Ürün Sanayi Sicil Belgesine sahip kuruluş tarafından üretilmelidir. Ürün Sanayi Sicil Belgesinde belirtilen üretim konusu içerisinde yer alan bir ürün olmalıdır.

            Ürün tamamen ülkemizde üretilmelidir. Üretilen ürünün önemli bir bölümü ile etkili ve en son işçiliğin yurtiçinde yapılması durumunda da yerli üretim sayılmaktadır. Üretilen ürünün tüm aşamalarında yerli katkının %51 ve daha fazlası olması gerekmektedir.

             Sanayi üzerine faaliyet gösteren işletmelere, elektrik ve diğer enerji santrallerinin, büyük inşaat faaliyeti yürüten inşaat firmalarının Sanayi Bakanlığına bağlı olan Sanayi ve Ticaret il müdürlüklerinden aldığı belgeye, sanayi sicil belgesi nedir. Bu belge işletmeler faaliyete geçtikten sonra 2 ay içerisinde alınmalıdır.

 Sanayi Sicil Belgesi Ne İşe Yarar ve Faydaları Nelerdir?

            Bu belgenin yukarıda sayılan işletmelerin oldukça işine yaramaktadır ve birçok faydası bulunmaktadır. Bu faydalar;

 1.Bu belgeye sahip işletmeler, çeşitli enerji giderlerini, sanayi abonesi olduklarından indirimli olarak temin ederler.

 2.Kamu İhale Kurumunun açmış olduğu yerli istekliler listesinde avantaj sahibi olurlar.

 3.Dolaylı olarak birçok iş imkanına sahiptirler.

 4.Devlet eliyle işletmelere sunulan teşvik ve desteklerden daha kolay yararlanırlar.

 Sanayi Sicil Belgesi Nasıl ve Nereden Alınır?

            Sanayi sicil belgesi almak için kişilerin sanayi sicil beyannamesini doldurarak, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine başvura bulunması gerekir. Ayrıca bunun yanında işletmeye ait, yıllık işletme cetveli ile başvuruda bulunan işletmenin geçmiş yıla ait faaliyetlerinin sunulması gerekir. Bu ilk başvuru sırasında ve her yıl verilmek zorundadır. Sanayi sicil belgesi nedir başvurusunda verilmesi gereken bir başka önemli belge, işletmenin gerekli kurumca onaylı ve geçerlilik süresi dolmamış kapasite raporudur. İşletmeye ait Ticaret Sicil Gazetesi de bir diğer verilmesi gereken evraktır. Eğer işletmenin unvanında her hangi bir değişiklik meydana geldi ise buna dair gazetelerin fotokopileri de yer almalıdır.

            Son olarak başvuru esnasında işletmeye ait kira sözleşmesi ve kullanılan makineler kiralık ise yine buna dair en az 1 yıllık kira sözleşmesine ait fotokopi başvuru dosyasına eklenmelidir. Sanayi sicil belgesi nedir ilk başvuru esnasında sunulan belgeler de ve işletmenin faaliyetlerinin durması konusunda bir değişiklik söz konusu olduğunda bu ilgili müdürlüğe mutlaka bildirilmelidir.

    Fabrikaların atıkların bertarafı ile zararlı maddelerin ayrıştırılarak çevreye geri kazanım sağlanacak atıkların ayrılması konusunda gerekli bilgiler vererek aslında ülke ekonomisine de katkılar sağlamaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerekli izin ve belgeler ile temiz toplum, doğru tüketim hakkında toplumları yönlendirmektedir.

Doğanın dengesinin korunması, iklimlerin değişerek birçok zararlar oluşmaması ve atıkların bertarafı konularında bilgi ve donanıma sahip danışmanları ile hizmet veren Çamlıca Çevre Danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi edinmek için camlicacevre.com sitesini ziyaret edebilirisiniz.

     Yaşadığımız çevrenin bize sağladığı değerlerin korunması, sahip çıkılması bizim ve bizden sonraki nesiller açısından çok önemlidir. Temiz bir toplum, bilinçli insanlar ile olmaktadır. Bizden sonraki nesillere olan sorumluluğumuz bunu gerektirir. Doğanın bize sunmuş olduğu güzellikleri yok ettiğimiz takdirde, artık dünya yaşanılmaz, nefes alınamaz hale gelir.

 Toplum Olarak Sorumluluğumuz

            Doğanın dengesini, çevre düzenini bozan hatta iklim değişiklerine bile neden olan birçok faktör bulunmaktadır. Özellikle Büyükşehirlerde bulunan, sanayi alanında üretim yapan fabrikaların da artması ile sağlıklı bir ortamda yaşadığımız söylenemez. Fabrikaların zehirli ve zararlı atıkların bertarafı için gerekli önlemlerin alınmamasının çevreye vermiş olduğu zarar tahmin bile edilememektedir. Birde birçok insanın bilinçsizce doğaya ve çevreye verdiği zarar da eklenince, hastalıkların artması ve tehlikeli bir hal almasına neden olmaktadır.

 Atıkların Bertaraf Edilmesi

            Aynı toplumda yaşayan insanların yapması gereken en önemli şey, empatidir. Kişi birçok alışkanlığını toplumun en küçük birimi olan aileden öğrenir. Dolayısı ile kişi evinde nasıl yaşıyor ise aslında çevresine de onu yansıtır. Nasıl ki, evinde çöplerini çöp kutusuna atıyorsa, bu davranışını dışarıda da sergilemelidir. Çevre temizliği konusunda danışmanlık hizmetleri veren Çamlıca Çevre Danışmanlık Hizmetleri işte tamda bu noktada toplumları bilinçlendirmek üzere hizmetlerini yerine getirmektedir. Özellikle atıkların bertarafı, geri dönüşüm, geri kazım gibi konularda da insanlara gerekli bilgileri vererek önemli bir hizmet sağlamaktadır.

             Kapasite raporu, sanayi odalarınca verilen ve özel ve tüzel işletmelerinin bir tür kimlik kartıdır. Kapasite raporu nedir sorusunun en doğru cevabı, sanayi odasına kaydolan kişiye üzerinde işletmelerin iletişim bilgilerinin, üretim alanlarını, yıl boyunca gerçekleştirdikleri üretim kapasitelerini, kullanılan ham maddeleri ve daha buna benzer birçok bilgilerin yer aldığı bir rapordur. Kapasite raporu nedir kısaca işletmenin karnesidir denilebilir. Bu kapasite raporu almak isteyen işletmeler sanayi odalarına dilekçe yazarak başvuruda bulunurlar.

 Kapasite Raporu İşletmenin Ne işine Yarar?

            Kapasite raporu ile ilgili olarak kapasite raporu nedir sorusunun yanında merak edilen bir başka nokta ise kapasite raporunun ne işe yaradığıdır. Son günler de önemi tamamen artmaktadır, öyle ki bu rapor, kurumların imalat sanayisinde, ithalatında ve ihracatında, gümrük durumunda, teşvik mevzuatlarında, baz aldığı ve incelediği bir belgedir.

 Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler

            Bu rapor birçok alanda işletmenin kullanımına sunulur. Yani kapasite raporu nedir sorusunun en net cevabı olarak. Kapasite raporu işletmelerin bir nevi yaptıklarının ve yapabileceklerinin teminatıdır. Bu nedenle aşağıda ki işlemlerde bu raporu kullanabilirler.

 -Yatırım Teşvik Belgelerinde

 -Dahilde İşleme İzin Belgesinde

 -Geçici Kabul İzin Belgelerinin başvuruların da ve bu belgeleri kapsayan anlaşmaların kapatılması noktasında

 -Sanayi Sicil Belgesinin başvurusunda

 -Muhtelif İthalatların ve İhracatların işlemlerinde

 -Resmi ve özel olan tüm ihalelerde

 -Yurt içinde ve yurt dışında temin edilebilecek kredilerde

 -Yurt içinde ve yurt dışında katılmak istenilen fuarlar da

 -Ham maddelerin temininde,

 -İmalatçı belgesinin alımında,

 -Vergi incelemeleri sırasında

 -Kamunun muhtelif amaçla yapmış olduğu incelemeler de

 kullanılmaktadır.

 Raporun Temini

            Rapor daha önce de bahsettiğimiz gibi sanayi odalarına başvuru dilekçesi yazılarak temin edilir. Sanayi odasına bu raporun ücreti olarak yıllık olarak belirlenen harç tutarı ödenmektedir.

             Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), önerilen bir projenin veya gelişmenin olası çevresel etkilerini, hem yararlı hem de olumsuz olarak ilişkili sosyo-ekonomik, kültürel ve insan sağlığı etkilerini dikkate alarak çed raporunun önemi ve etkilerini değerlendiren bir süreçtir.

 Projelerin Hayata Geçirilmeden Önce Uygunluğunu Denetler

            Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) bir projenin yapılıp yapılamayacağı karar vermeden önce çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini tanımlamak için kullanılan bir araçtır. Proje planlama ve tasarımında çevresel etkileri önceden tahmin etmeyi, olumsuz etkileri azaltmanın yollarını ve araçlarını bulmayı, projeleri yerel çevreye uyacak şekilde şekillendirmeyi ve karar vericilere öngörüleri ve seçenekleri sunmayı amaçlamaktadır.

 Çevresel Etki Değerlendirmesi ile Ekonomik Fayda Sağlanır

            ÇED’i kullanarak, proje uygulama ve tasarımının azaltılmış maliyeti ve zamanı yasa ve yönetmeliklerin etkilerinden kaçınmak gibi çevresel ve ekonomik faydalar elde edilebilir. Bu faydalar çed raporunun önemi anlamında önemli bir kriterdir.

 Temel ÇED Bileşenleri Nelerdir?

            Mevzuat ve uygulama dünya çapında değişse de, ÇED’in temel bileşenleri aşağıdaki aşamaları içermelidir:

 -Hangi projelerin veya gelişmelerin tam veya kısmi etki değerlendirme çalışmasını gerektirdiğini belirlemek için tarama;

 -Biyolojik çeşitlilik üzerindeki olumsuz etkilerden kaçınan, hafifleten veya telafi eden alternatif çözümleri belirlemek için (mevzuat gerekliliklerine, uluslararası sözleşmelere, uzman bilgisine ve kamu katılımına dayanarak) hangi potansiyel etkilerin değerlendirileceğine karar vermek (kalkınma ile ilerlememe seçeneği dahil) projenin tasarımında güvenlik önlemleri içeren ya da olumsuz etkiler için tazminat sağlayan ve sonuçların etki değerlendirmesi için referans terimleri türeten alternatif tasarımlar veya etki yaratan alanların bulunması;

 -Alternatiflerin detaylı bir şekilde detaylandırılması da dahil olmak üzere, önerilen bir projenin veya geliştirmenin olası çevresel etkilerini tahmin etmek ve tanımlamak için etkilerin değerlendirilmesi ve alternatiflerin geliştirilmesi;

 -Çevresel Etki Planı (EIS) veya Çevresel Yönetim Planı (ÇYP) ve genel izleyici için teknik olmayan bir özet de dahil olmak üzere çed raporunun önemi ve önceliğine göre raporlanması.

 -Referans (kapsam belirleme) ve kamu (yetki dahil olmak üzere) katılım şartlarına dayalı olarak Çevresel Etki Bildiriminin (EIS) gözden geçirilmesi.

 ÇED Raporuna Göre Projenin Onayına Karar Verme

            İzleme, uyum, uygulama ve çevre denetimi. Öngörülen etkilerin ve önerilen etki azaltma önlemlerinin ÇYP’de tanımlandığı gibi gerçekleşip gerçekleşmediği izlenir. Tahmin edilemeyen etkilerin veya başarısız etki azaltma önlemlerinin zamanında tespit edilip ele alındığından emin olmak için, tarafın EMP’ye uygunluğu doğrulanır.

 Çevre Temizliğinin Önemi

            Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluk duygusu kişinin ilk önce kedisine saygı duyması ile başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkılması ve çevre temizliğinin önemi herkesin ortak sorumluluğudur.

            Kişiler kendi ev ve özel kullanım alanlarında özen gösterdikleri her şeyi, ortak kullanım alanlarında da göstermek zorundadır. Maalesef son zamanlarda özellikle Büyük şehirlerin sanayi alanında faaliyetlerini arttırması ile fabrikalar daha da artış gösterdi. Sanayi ve ağır sanayi alanında faaliyet gösteren fabrikaların çevreye zararı kat kat artmaktadır. Bu sorun da hastalıkların çoğalmasına, doğanın ve iklim dengelerinin değişmesine neden olmaktadır.

            Yaşadığımız çevrenin temizliği herkes açısından çok önemlidir. Özellikle bilinçsizce atılan atıklar doğanın dengesini bozmakta hatta bütün canlıların hayatlarını tehlikeye atmaktadır. Toplum olarak çevre temizliği konusunda çok bilinçli olduğumuz söylenemez. Özellikle, Avrupa ülkelerinde doğa ve çevre temizliğinin önemi için doğaya ve çevreye verilen değer aynı zamanda insanların birbirlerine olan saygısını da ifade etmektedir.

 Çevre kirliliğine neden Olan Etkenler Nelerdir?

            Çevre temizliğinin önemi hakkında danışma hizmetleri veren Çamlıca çevre danışmalık hizmetleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerekli yetki ve izinler ile çevre mevzuatlarına hakim çevre mühendisliği firmasıdır. Çevre temizliğine olumsuz etkisi olan birçok fabrika ve sanayi sektörlerine danışmanlık hizmeti vererek çevre temizliği konusunda bilinçlendirmektedir. Bünyesinde çalıştırdığı uzman personelleri ile özellikle geri dönüşüm, atık önleme, atık azaltma, geri kazanım, yeniden kullanma gibi alanlarda eğitimler vererek çevreye katkı sağlamaktadır.

            Atıkların oluşturduğu kirlilik düşünüldüğünde, hem çevre temizliği açısından, hem de geri kazanım ile ülke kaynaklarının zayi olmaması açısından yarar sağlamaktadır. Ayrıca, doğaya ve iklime zarar veren zararlı atıkların ayrıştırılarak farklı şekillerde imha edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir. Tüm bu faaliyetleri 2872 sayılı Çevre Kanunu maddelerince tamamen yönetmeliğe uygun olarak yerine getirmektedir. Bu anlamda endüstriyel atık planı ile gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak en büyük hedeflerindendir. Çevre temizliği danışmalığı hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için camlicacevre.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.Çevre Mühendislerinin Görevi Ve Önemi

            Hava kirliliğinin gün geçtiği arttığı dünyamızda ve günümüzde çevre mühendislerinin önemi kendini bir kere daha göstermektedir. Hava kirliliğinin kontrolünü özel cihazlar ve ekipmanlar ile gerçekleştirilmesi ile birlikte risk taşıyan tüm mekanlar ve ortamlar tek tek tespit edilerek gereği yapılmakta. Bu sayede birçok şekilde insan ve canlı sağlığına doğrudan olumsuz etkileri bulunan görünmeyen hava kabarcıklarının sağlıklı ve steril bir hale getirilmesi sağlanmakta.

            Aynı zamanda kullanılan hava filtreleri ve bu filtrelerin aylık / yıllık bakımları da çevre mühendislerinin önemi açısından önemli bir gösterge olarak dikkatleri çekiyor. Şehir ve kanalizasyon sularının, ek olarak atık sularının muhafazası ve boşaltılması da çevre mühendislerinin görevleri arasında bulunmaktadır.

Dolma ve taşma noktasına gelen kaynakların güvenli bir şekilde tahliye edilmesi de çevre ve şehircilik planları açısından önem arz ediyor. Bu bakımdan hem hava kirliliği hem de atık suların boşaltılması alanında yürüttükleri çalışmalar ile birlikte çevre mühendisleri çevrenin insan sağlığına ve estetiğine uygun bir şekilde yeniden dizayn edilmesinde önemli rol oynuyorlar.

            Toprak kirliliği de çevre mühendislerinin mücadelesini verdiği bir diğer önemli etkendir. Sadece tespit değil tahlil ve iyileştirme ölçeklerinde de ziraat mühendisleri ile birlikte çalışılmaktadır. Toprağı kirleten, ürün veremez noktaya getiren tüm faktörler tek tek tespit edilerek sorunun kaynağına çözüm odaklı bir şekilde inilir.

Katı atıkların toplanıp bertaraf edilmesi de sunulan ve ifa edilen görevler arasında bulunuyor. Tüm bu faktörler risk analizi raporlarında kayda geçilmekte, yetkili kurumlara ulaştırılmaktadır. Aynı zamanda çevre mühendisleri hem çevre hem de insan için yararlı olan yeni sistemler, yeni mekanizmalar kurmaktadır. Günümüzde kullanılan birçok ürün ve icat çevre mühendislerinin elinden çıkmıştır.

 Çevre Mühendislerinin Önemi

            Daha sağlıklı, daha temiz, daha verimli bir ortamda yaşamak ancak çevre mühendislerinin önemi ile vuku bulmaktadır. Hava ve toprak kirliliklerinin ortadan kaldırılması ya da makul bir seviyeye indirilmesi ile birlikte insanın yaşam kalitesi de otomatik olarak artmaktadır. Aynı zamanda toprağa ve hava kirliliklerinin yol açtığı çeşitli hastaların teşhisi ve tedavisinde de etkin rol oynayan bir mühendislik dalıdır.

 Çevre Danışmanlığının Önemi Ve Sorumlulukları Nelerdir?

            Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu ve son dönemlerde önemi oldukça artan hizmetlerden birisi de çevre danışmanlığıdır. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen aynı zamanda takip edilen çevre danışmanlığı hizmeti, işletmelerde yürütülen sektör faaliyetlerinin çevre mevzuatında belirlenen kurallara uygun bir şekilde yürütüldüğünü inceleyen ve araştıran bir hizmet koludur. Sadece işletmelerin çevre alanında duyarlılıklarını kontrol altında tutmakla kalmayan çevre danışmanlığı hizmeti aynı zamanda işletmelerin çevre sağlığı açısından almaları gereken tedbirleri belirleyen, bu tedbirlerin hayata geçirilmesinde işletme sahiplerine yol gösteren bir hizmet görevini de üstlenmektedir. Türkiye’de Çamlıca Çevre Danışmanlığı gibi profesyonel olarak bu hizmeti veren firmaların sizin ve işletmenizin sağlığı açısından neden önem teşkil ettiğini biliyor musunuz?

 Çevre Danışmanlığı Hizmeti Neleri Kapsar?

            Türkiye’de işletmelerin ihtiyaç duyduğu çevre danışmanlığının önemi oldukça büyüktür. Bu önem çevre danışmanlığı hizmetinin içeriğinin bilinmesi halinde daha kolay bir şekilde anlaşılabilmektedir. Çevre danışmanlığı hizmeti, işletmelerin zorunlu olarak alması gereken Çevre Etki Değerlendirmesi ile ilgili bütün yazıların alınması, işletmenin emisyon ölçümlerinin kontrol edilmesi, teknik uygunluk ve gürültü muafiyeti izinlerinin alınması, tehlikeli atıkların ve ambalajların bildirilmesi, atık yağların ve tıbbi atık ürünlerinin bildirilmesi gibi çeşitli alanlarda hizmet faaliyetlerini barındırmaktadır. Bütün bunların yanı sıra çevre danışmanlığı hizmeti birlikte çalışmakta olduğu işletmelerin ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve kapasite raporu gibi çeşitli resmi evraklarının incelenmesi, takibinin yapılıp eksikliklerin giderilmesi alanlarında da hizmet sunmaktadır.

 Çevre Danışmanlığı Hizmeti Neden Önemlidir?

            Farklı sektörler üzerine üretim veya hizmet sunan işletmeler için çevre danışmanlığının önemi oldukça büyüktür. Çevre danışmanlığı hizmeti işletmelerin üretim safhasında ihtiyaç duydukları tüm resmi evrakların ve izinlerin çıkarılmasını sağlamaktadır. Bu hizmet olmadan özellikle işletmeler şart koşulan Çevre Etki Değerlendirmesi gibi protokollerin izin belgelerini almak imkansızdır. Tüm bu belgelere sahip olmayan, çevre bakımında gerekli araştırmalar ve iyileştirmelerin yapılmadığı işletmelerin resmi olarak hizmet vermeleri yasaktır. Aksi takdirde büyük cezai para işlemleri bu tarz işletmeleri beklemektedir. Sadece tek başına bunlar bile çevre danışmanlığının önemi ve gerek duyulmasını açıklamaktadır. Sizde bunun yanı sıra çevreye olan duyarlılığın bir gereği olarak çevre danışmanlık hizmetinden yararlanmak istiyorsanız, bu hizmet için Çamlıca Çevre Danışmanlığı tercih edebilirsiniz.

 


Telefon & Mail

7/24 telefon ve mail ile bizlere ulaşabilirsiniz.
+90 212 522 56 16

www.camlicacevre.com

info@camlicacevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız

Çamlıca Çevre firmamızı sosyal medya ortamında takip edebilirsiniz.