Nisan 2021 - Çamlıca Çevre Danışmanlık | Atık Yönetimi | Çed Raporu

Yükleniyor....

Nisan 2021 - Çamlıca Çevre Danışmanlık | Atık Yönetimi | Çed Raporu

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation.

GOTS ( Global Organic Textile Standart ) Çevresel Uygulama Çalışmaları Danışmanlığı

GOTS Nedir?

GOTS; dilimize Küresel Organik Tekstil Standardı olarak çevrilen Global Organic Textile Standard kelime grubunun baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır gots belgesi. Bu standart, tekstil tedarik zincirinin tamamını, bağımsız sertifikasyon ile belgelendiren, çevresel (ekolojik) ve sosyal kriterler de dahil olmak üzere organik lifler için tekstil işletme koşullarını belirleyen, dünya çapında önde gelen standartlardan biridir.

International Working Group yani Uluslararası Çalışma Grubu tarafından 2005 yılında bu standardın ilk versiyonu yayınlanmıştır. GOTS Standardı; birinci Versiyonun yayınlanmasından 9 yıl sonra ve Versiyon 4.0, Versiyon 3.0’ın tanıtılmasından 3 yıl sonra, 1 Mart 2014’te yayınlanmıştır. Mart 2017’den bu yana bu standardın Versiyon 5.0’ı geçerlidir.

Devlet tarafından çıkarılan bir kanun ya da yönetmelik ile bu standardın uygulamasının talep edilmediği belirtilmektedir. Ancak dünyadaki bazı tekstil firmaları, tedarikçilerinden bu standartlara uymasını talep etmektedir. Ayrıca bu standarda uygunluğu belgelemek firmalara uluslararası ün ve saygınlık kazandırabilir. Bu standardın amacı, çevresel ve toplumsal olarak sorumlu bir üretim anlayışıyla son tüketiciye güvenilir bir ürün vermek üzere hammaddelerin hasadından, ürünlerin etiketlenmesine kadar tekstil ürünlerinin organik statüsünü sağlamak için koşulları tanımlamak olarak açıklanabilir.

Tekstil üreticileri, tüm önemli pazarlarda kabul gören GOTS Sertifikası ile organik kumaşlarını ve giysilerini rahatlıkla ihraç edebilirler. Bu standart en az %70’i sertifikalı ve organik doğal elyaftan üretilmiş tüm tekstil ürünlerinin üretimini, işletilmesini, ambalajlanmasını, etiketlenmesini, alım-satımını ve dağıtımını kapsamaktadır. Nihai ürünler; elyaf ürünler ile sınırlı olmamak şartıyla, iplik, kumaş, giysiler, moda tekstil aksesuarları (taşınan ya da giyilen), tekstil oyuncakları, ev tekstili, yatak ve yatak ürünleri ve aynı zamanda tekstilden üretilen kişisel bakım ürünlerini içerebilir. Bu standart, deri ürünler için kriter belirlemesi yapmamaktadır.

GOTS Belgesi Danışmanlık

Küresel Organik Tekstil Standardı (GOTS) ile ilgili yapılan belgelendirme/sertifikasyon faaliyeti GOTS Belgelendirme olarak anılabilir. Bu belgelendirme faaliyeti kapsamında yapılan danışmanlık hizmetlerine ise GOTS Danışmanlık denir. Kuruluşları bünyesinde GOTS Standartları’nı uygulamak isteyen yöneticiler GOTS standartları ile ilgili danışmanlık hizmeti veren firmalar ile görüşme sağlarsa bunun faydasını görecektir. Ülkemizde GOTS Danışmanlık hizmeti veren firmalar bulunmaktadır.

Bu standartla ilgili ürünlerin üretim alanlarının, iş yerlerinin ve ticaretini yapan kuruluşların  GOTS Belgelendirme faaliyeti, GOTS izleme sistemi temellerine dayalı olarak akredite edilen bağımsız kuruluşlarca yapılmaktadır. GOTS sertifikasyon (belgelendirme) işlemlerinin başarılı olarak tamamlanmasıyla, sertifikalandırılmış olan kuruluş GOTS programına dahil olduğunu gösterecek olan ve GOTS logosunun kullanılmasına izin veren bir lisansa ya da belgeye sahip olur. Bu belgeye sahip olan kuruluş ürünlerine GOTS logosunu iliştirebilir.

GOTS Etiketleme Kriterleri

GOTS standartları kapsamındaki gerekliliklere uyumluluğu göstermek için firmalar ürünlerine GOTS’a uygun etiketleme yapabilirler. Bu etiketlemeyi yaparken aşağıdaki kriterlere dikkat etmek gerekir.

•    Etiket Sınıfı 1: “Organic”. Bu ifadeyi taşıyan tekstil ürününde en az %95 sertifikalı organik elyaf bulunmalıdır.
•    Etiket Sınıfı 2: “Made with % Organic (% organik ile üretilmiştir.)”. Bu ifadeyi taşıyan tekstil ürününde en az %70 sertifikalı organik elyaf bulunmalıdır. Aynı tipteki geleneksel (konvansiyonel) ve organik elyafların, aynı üründe karıştırılması yasaktır. Geleneksel pamuk, angora yün ve virgin polyestere ürün bileşiminde müsaade edilmemektedir.

Hem Organik Hem de Konvansiyonel Üretim Yapan Firmalar GOTS Standardına Uygun Ürün Üretebilir Mi?

Hem organik hem de konvansiyonel üretim yapan ve GOTS sertifikasyonu için başvuran girişimci (müteşebbis), hammaddenin kabulünden, işleme, depolama vb. tüm basamaklardan satışa kadar GOTS ürünlerini (GOTS’a uygun ürünleri), GOTS olmayan ürünlerden ayırmak için gerekli tedbirleri almalıdır. En kolay ve etkili ayrım, yer bazında ayrım yapmak olabilir. Yani GOTS ürünleri için farklı işleme hattı ve depo kullanılması, ürünlerin birbirinden farklı yerlerde tutulabilmesi için etkili olur. Ancak yer sıkıntısı olan yerlerde bu çoğu zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda zaman olarak ayrım yapılabilir. Yani GOTS standartlarına uygun ürünler ile GOTS standartlarına uymayan ürünler aynı hat üzerinde farklı zamanlarda işlenebilir. Bu kapsamda ilgili ekipmanların temizliği GOTS’a uygun ürünleri işlemeden önce yapılmalıdır. Nakliye, depolama ve üretim sırasında bulaşmanın önlenmesi için koruyucu önlemler alınmalıdır.

GOTS  Belgesi Kapsamında Çevre Yönetimi ile İlgili Kriterler

Küresel Organik Tekstil Standardı (GOTS) kapsamında çevresel kriterler de bulunmaktadır. Bu kriterler;

•    İşlem zincirinin her aşamasında organik elyaf ürünleri geleneksel elyaf ürünlerinden ayrılmalı ve açıkça tanımlanmalı,
•    Tüm kimyasal girdiler (örneğin; boyalar, yardımcı maddeler ve proses kimyasalları) değerlendirilmeli ve zehirli hale gelme (toksisite) ve biyolojik bozunabilirlik/elimine edilebilirlik ile ilgili temel gereksinimler karşılanmalı,
•    Zehirli ağır metaller, formaldehit, aromatik çözücüler, fonksiyonel nano parçacıklar, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GMO) ve bunların enzimleri gibi girdiler yasaklanmıştır,
•    Oksijen bazlı ağartıcılar kullanılabilir ancak klor bazlı ağartıcılar kullanılamaz,
•    Kansorejen amin bileşiklerini açığa çıkaran azo boyaları yasaklanmıştır,
•    Ambalaj malzemesi PVC içermemeli,
•    Aromatik solvent kullanılan transfer baskı ve Fitalat – PVC kullanılan plastisol baskı yasaklanmıştır,
•    Tüm ıslak işlem ünitelerindeki atık su, fonksiyonel bir atık su artıma tesisinde işleme tabi tutulmalı,
gibi maddelerden oluşmaktadır.
GOTS Belgesinin  amacı, çevresel ve toplumsal olarak sorumlu bir üretim anlayışıyla son tüketiciye güvenilir bir teminat vermek üzere hammaddelerin hasadından başlayarak etiketlendirmeye kadar tekstil ürünlerinin organik statüsünü sağlamak için koşulları tanımlamaktır.

Çevresel Kriterlerin Bazıları
·         İşlem zinciri her aşamasında organik elyaf ürünleri geleneksel elyaf ürünlerinden ayrılmalı ve açıkça tanımlanmalıdır.
·         Tüm kimyasal girdiler (örneğin boyalar, yardımcı maddeler ve proses kimyasalları) değerlendirilmeli ve toksisite ve biyolojik                      bozunabilirlik / elimine edilebilirlik ile ilgili temel gereksinimleri karşılamalıdır.
·         Zehirli ağır metaller, formaldehit, aromatik çözücüler, fonksiyonel nanoparçacıklar, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GMO) ve               bunların enzimleri gibi girdiler yasaklanmıştır.
·         Sentetik haşıl maddelerinin kullanımı kısıtlandırılmıştır. Örme ve dokuma yağları ağır metal içermemelidir.
·         Oksijen bazlı ağartıcılara izin verilmektedir.(Klor bazlı ağartıcılar kullanılamaz)
·         Kanserojen amin bileşiklerini açığa çıkaran azo boyaları yasaklanmıştır.
·         Aromatik solvent kullanılan transfer baskı ve Fitalat – PVC kullanılan plastisol baskı yasaklanmıştır.
·         Aksesuarlar için de kısıtlamalar mevcuttur (örneğin PVC, nikel veya krom izin verilmemektedir)
·         Ambalaj malzemesi PVC içermemelidir. Ambalaj malzemesinde kullanılan kağıt veya karton, asma etiketleri vb. geri                                   dönüştürülmüş olmalı veya FSC yada PEFC’ye göre sertifikalandırılmalıdır.
·         Tüm ıslak işlem ünitelerindeki atık su fonksiyonel bir atık su arıtma tesisinde işleme tabi tutulmalıdır.

GOTS Belgesi alacak firmalar Çevre mevzuatı kapsamında ÇED muafiyet belgesi ve Çevre izni Belgesi / Çevre izni muafiyet / Çevre izni kapsam dışı yazısının alınması gerekmektedir.

GOTS Belgesi alacak firmalar  İski’den deşarj izin belgesi alması gerekmektedir.

Çamlıca Çevre Danışmanlık olarak GRS Sertifikası alma esnasında bizler Çevre kapsamında yapılması gereken bütün çalışmaların danışmanlığını vermekteyiz.

 GRS ( Global Recycle Standart) Çevresel Uygulama Çalışmaları Danışmanlığı

Grs belgesi nedir ?

GRS (global recycle Standart) son  üründe, katı üretim gerekliliklerini yerine getirerek, geri dönüştürülmüş materyallerin içeriğini izlemek ve doğrulamak için oluşturulmuş bir ürün standardıdır grs belgesi. GRS; sosyal çevre ve kimyasal uygunluk deklarasyonudur. GRS sertifikası almak isteyen firmanın %50 ‘den fazla geri dönüşüm malzemesi kullanması durumunda  ve logo kullanım zorunluluğu vardır. GRS 3. Taraf sertifikasyonu,gözetim zinciri sosyal çevresel, iş güvenliği, kimyasal kullanımı, organik ürün kullanımına ilişkin gereklilikleri belirleyen bir  standarttır.

Grs belgesi nasıl alınır ?

GRS Belgesi alabilmek için , 3. Taraf sertifikasyonu, gözetim zinciri sosyal çevresel,iş güvenliği, kimyasal kullanımı, organik ürün kullanımına ilişkin gereklilikleri belirleyen bir  standartdır.

Grs belgesi veren firmalar ;

GRS ; Control Union tarafından 2008´de geliştirilmiştir fakat 1 Ocak 2011´de Textile Exchange´e geçmiştir. GRS 3. Taraf sertifikasyonu,gözetim zinciri sosyal çevresel,iş güvenliği, kimyasal kullanımı, organik ürün kullanımına ilişkin gereklilikleri belirleyen bir  standartdır.

Grs belgesi nereden alınır ?

Yetkili firmalar tarafından Küresel Geri Dönüştürülmüş Standardı’na yönelik belgelendirme/sertifikasyon faaliyeti yapılabilmektedir. Bu faaliyetler GRS Belgelendirme olarak adlandırılabilir. Kendi kuruluşu bünyesinde bu standardın kriterlerini uygulamak veya uygulatmak isteyen yönetici, yetkili belgelendirme firmalarına başvurarak belgelendirme işlemlerine başlayabilir. Bir firmanın uluslararası bir standarda dair belgeye sahip olması onun yararına olacaktır. Uluslararası standartlara uygun olarak; üretim, dağıtım, depolama, ambalajlama vb. faaliyetleri yürüttüğünü gösteren firmalar, uluslararası ün, saygınlık ve güvenilirlik kazanabilir. Bu durum firmanın müşteri memnuniyetinin, müşteri sayısının ve dönüşüm oranının (devamlı müşteri oranı denebilir) artmasını sağlar. Yukarıda da ifade edildiği gibi GRS, sadece tekstil sektörü ile alakalı değildir. Tekstil sektörü ile alakalı olan standartlar; GOTS, RWS, OCS ve RDS olarak sıralanabilir.

GRS Belgesi almak isteyen firmalar, geri dönüştürülmüş ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak üretimini ve/veya ticaretini yapan firmalara uygulanabilmektedir. En az 20% geri dönüştürülmüş materyal içeren tüm ürünleri kapsamaktadır. Uygulama alanı sadece tekstil sektörü ile sınırlı olmayıp kağıt, ambalaj, cam, plastik gibi ürünler olmak üzere genişletilmiştir.

GRS Sertifikasının  ;  işçi sağlığı ve güvenliği ile çevre ve atık yönetimi başta olmak üzere kriterleri mevcuttur.

GCL International’ın GRS için akredite kapsamı şunlardır:

  • Tekstil ürünlerindeki dönüştürülmüş elyaf içeriği
  • Metal ürünlerdeki dönüştürülmüş metal içeriği
  • Plastik ürünlerdeki dönüştürülmüş plastik içeriği
  • Kağıt ürünlerdeki dönüştürülmüş kağıt içeriği

GRS alacak firmaların bütün alt paydaşlarında da GRS belge alma zorunluluğu vardır.

Firmada GRS bilgilindirme ve eğitim kayıtlarının olması gerekmektedir.

GRS Belgesi alacak firmanın Çevre mevzuatı kapsamında ÇED muafiyet belgesi ve Çevre izni Belgesi / Çevre izni muafiyet / Çevre izni kapsam dışı yazısının alınması gerekmektedir.

GRS Belgesi alacak firmanın İski’den deşarj izin belgesi alması gerekmektedir.

GRS Belgesi alacak firmalar , sosyal uygun kapsamında çalışmaları tamamlamalıdır.

Çamlıca Çevre Danışmanlık olarak GRS Sertifikası alma esnasında bizler Çevre kapsamında yapılması gereken bütün çalışmaların danışmanlığını vermekteyiz.

 


Telefon & Mail

7/24 telefon ve mail ile bizlere ulaşabilirsiniz.
+90 212 522 56 16

www.camlicacevre.com

info@camlicacevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız

Çamlıca Çevre firmamızı sosyal medya ortamında takip edebilirsiniz.