Nisan 2018 - Çamlıca Çevre Danışmanlık | Atık Yönetimi | Çed Raporu

Yükleniyor....

Nisan 2018 - Çamlıca Çevre Danışmanlık | Atık Yönetimi | Çed Raporu

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation.

Çevre izin süreci ülkemizde yer alan firmalar yapmış oldukları faaliyet neticesinde çevreye vermiş oldukları zararı tespit etmek ve bunu Çevre Bakanlığı’na ispatlamak adına Çevre izni almak zorundalardır. tesisler çevre izni almak için süreçlerden geçmektedirler. Çevre izin süreçlerini maddeler halinde belirtecek olursak ilk aşamada tesis in il müdürlüğü uygunluk yazısı alması gerekmektedir.

Çevre izni sürecinin en temel birimi olan il müdürlüğü uygunluk yazısı tesisin çevre izni alımı sırasında sağlaması gereken şartları bünyesinde bulundurduğunun bir göstergesidir. Çevre izni sürecinin ikinci ve en önemli temel adımlardan birisi de geçici faaliyet belgesi başvurusunun yapılmasıdır. geçici faaliyet belgesi başvurusu sistem üzerinden ve tesisin çevre görevlisi tarafından gerçekleştirilmektedir. geçici faaliyet belgesi başvurusu çevre izni sürecinin en temel birimidir.

Formata uygun olarak gerçekleştirilmiş olan geçici faaliyet belgesi başvurusu Çevre şehircilik il müdürlüğü eğitim erki tarafından incelenir ve uygun görüldüğü taktirde onaylanır. başvurusu uygun bulanan tesis bir yıl geçerli olan geçici faaliyet belgesi almaya hak kazanır.

Geçici faaliyet belgesine sahip olan tesisler geçireceği herhangi bir denetim sırasında cezai yaptırım almazlar. çevre izin sürecindeki diğer bir adım emisyon kaynaklarının çevre Bakanlığından yetkili laboratuarlarca Sanayi kaynaklı hava kirliliği kontrolü Yönetmeliği’ne göre ölçülmesidir. Ölçüm gerçekleştirildikten sonra Tesisin il müdürlüğü uygunluk yazısı aldığı dönemdeki şartların devam edip etmediğinin belirlenmesi adına Valilik tespit raporu başvurusu yapılır. çevre izni sürecinin en önemli ayaklarından biri olan Valilik tespit raporu tesis proseslerinde herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde çevre il müdürlüğü denetim erki tarafından denetim sonrasında tesis yetkililerine teslim edilir.

Tesis endüstriyel atık su bulunduruyor ise ve mücavir alanlar dışında ise su kirliliği kontrolü Yönetmeliği şartlarını sağlayarak atık su konulu çevre izni almak zorundadır. atıksu konulu çevre izninde ana temel çevre izni başvurusuna özel atık su numuneleri il Çevre müdürlüğü denetim erki tarafından alınarak bağımsız laboratuvarlarda analiz ettirilir. analizin sonuçlark çevre izni başvurularında kullanılır. çevre izni süreci son aşamasında ise tesiste yapılan tüm analiz raporlarının (emisyon, atık su ) Çevre bakanlığı izin lisans sistemi üzerinden Valilik tespit raporu ile birlikte yüklenerek son aşamasına gelinir.

Çevre izin süreci sisteme yüklenen analizlerin değerlendirilmesi şeklinde sürer ve Çevre şehircilik il müdürlüğü denetçilerinin sistem üzerinde yapmış oldukları değerlendirmenin olumlu olması ile birlikte tesise beş yıllık çevre izin belgesi verilerek süreç sonlandırılır. çevre izni sürecine giren tesisler karşılaşacakları herhangi bir denetim de idari para cezası ile karşı karşıya kalmaktadırlar. bu nedenle bütün tesislerin ivedi olarak çevre izin başvuru sürecine başlamaları ve bu süreci tamamlamaları gerekmektedir.Çevre danışmanlık süreci

ülkemizde yer alan ekonomik işletmelerin yapmış oldukları faaliyetler çevre izin lisans Yönetmeliğine göre eklere ayrılmışlardır. tesislerin bu eklerden herhangi birilerine dahil olmaları onları Çevre danışmanlık sürecine girmelerini sağlamaktadır.

Çevre danışmanlık sürecinde en önemli noktalardan biri çalışılacak firmanın Çevre ve şehircilik bakanlığının vermiş olduğu çevre danışmanlık yetki belgesine sahip olmasıdır.

Tesisler seçimini yaparken bu belgenin varlığını sorgulamaları gerekmektedir. Çevre danışmanlık sürecinde diğer bir önemli nokta ise çevre danışmanlık firmalarının sahip olduğu tecrübe ve mühendis kadrosunun yetkinliğidir.

Çevre danışmanlık sürecine giren tesisler çevre danışmanlık firması seçimlerinde bulundukları ilde faaliyet göstermeleri ve aylık danışmanlık ücretini baz alarak karar verirler. Çevre danışmanlık süreci kapsamına giren firmalar çevre danışmanlık firmalarını seçerken internet üzerinden belirli kelimeleri girerek kendi lokasyonlarına en yakın olanı ve fiyat performans olarak en iyisini tercih ederler.

Çevre danışmanlık süreci gerekli anlaşmaların sağlanması ile birlikte başlamakta olup tesise bir çevre görevlisi atanırlar. bu atama sistem üzerinden Çevre ve şehircilik Bakanlığı’na bildirilir. çevre danışmanlık sürecinde çevre danışmanı anlaşılan tesise giderek ilk aşamada iç tetkik ve çevre eğitimi düzenler. bu çevre danışmanlık sürecinin en temel çalışmasıdır.

çevre danışmanlık sürecinde diğer önemli konu ise tesislere çevre izni belgelerini almalarında yardımcı olmak ve proseslerinden kaynaklanan atıkların yönetimini sağlamaktır. kaynağında ayrılan tehlikeli ve tehlikesiz atıklar lisanslı firmaya gönderene kadar geçen süreçlerin tamamı çevre danışmanlık sürecinde yürütülmektedir. aylık ziyaret programları çerçevesinde belirlenen çalışmalar bütün yıla yayılarak bu sürecin devamlılığı sağlanır.

Çevre danışmanlık süreci ülkemizde son yıllarda gelişimini arttırmakta olup çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından bu kapsama giren bütün tesislerin sürecine dahil olmaları sağlanmaktadır.


Telefon & Mail

7/24 telefon ve mail ile bizlere ulaşabilirsiniz.
+90 212 522 56 16

www.camlicacevre.com

info@camlicacevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız

Çamlıca Çevre firmamızı sosyal medya ortamında takip edebilirsiniz.