Aralık 2017 - Çamlıca Çevre Danışmanlık | Atık Yönetimi | Çed Raporu

Yükleniyor....

Aralık 2017 - Çamlıca Çevre Danışmanlık | Atık Yönetimi | Çed Raporu

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation.

Ticaret Odası Kapasite Raporu

Ticaret odası kapasite raporu ülke sınırları içerisinde üretim faaliyeti gerçekleştirme olan firmaların almakla yükümlü olduğu bir rapordur. Kapasite raporu alınmasındaki şart çalışan sayısının on kişi ve altında olması gerekmektedir.

Ticaret odasının kapasite raporu alınırken ticaret odasının yayınlamış olduğu evrak listesinde yer alan belgelerin tam ve eksiksiz olması gerekmektedir. Kapasite raporu müracaat formu tesis bilgilerini içerek şekilde doldurulması ve firma sahibi tarafından imza kaşe altına alınması zorunludur. Raporu evrakları arasında son aya ait sigorta girişleri, vergi levhası, güncel kira kontratı ve imza sirküleridir. Kapasite raporu evrakları arasından yer alan sigorta girişleri son aya ait olması, tüm belgelerdeki unvan ve adreslerin birbiri ile uyumlu olması gerekmektedir.

ticaret odası kapasite raporu

Firmaya ait ya da kiralık makine, ekipmanlar ve bunların maddi değerleri eksiksiz olarak belirtilmesi gerekmektedir. Bu liste firmanın mali müşaviri tarafından imza ve kaşe yapılarak ticaret odası kapasite birimine sunulur. Ticaret odası eksperleri tesise yerinde ziyaret yaparak, mevcut makineler ile %80 verim, günlük 8 saat ve yıllık 300 gün üzerinden üretim ve tüketim miktarlarını belirlerler. Oluşturulan ticaret odası kapasite raporu teyit amaçlı firmaya mail atılır, uygun bulunması halinde imza kaşe yapılarak tesise posta yolu ile gönderilir.

İ iki yıl geçerli olup, geçerlilik tarihi dolmadan revize başvurularının yapılması gerekmektedir. Ticaret odası kapasite raporu firmanın teşvik, kredi v.s alımlarında ve resmi kurumlar nezdinde istenilen bir belgedir.Geri Dönüşüm Lisansı

Geri dönüşüm lisansı ülkemizde üretim ve tüketim faaliyetleri esnasında oluşan değerli atıkların ekonomiye kazandırılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının vermiş olduğu yeterlilik belgesidir. Geri dönüşüm lisanslı almak isteyen firmalar her atık için belirlenmiş olan tesis fiziki şartlarını sağlamak ve belgelere sahip olmak zorundadır.

Geri dönüşüm lisanslı atığın çeşidine göre değişmekte olup, başlıca geri dönüşüm lisanslı belgeleri; ambalaj geri dönüşüm, tehlikeli atık geri dönüşüm, tehlikesiz atık geri dönüşüm, ömrünü tamamlanmış araç geri dönüşüm ve ömrünü tamamlamış lastik geri dönüşüm lisanslarıdır. Geri dönüşüm lisanslı alım aşamasında ilk aşama Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlemiş olduğu fiziki şartların sağlanması, ikinci aşama kapasite raporunda tesise kabul edilecek atıkların açıkça belirtilmesi, üçüncü aşama geçici faaliyet belgesi alınması, son aşama ise geri dönüşüm lisansının alınmasıdır.

Geri dönüşüm lisansı

Geri dönüşüm lisansı almak isteyen firmalar, bünyelerinde en az üç çevre görevlisi istihdam etmesi ya da çevre danışmanlık firmalarından hizmet alımı yoluna gitmeleri gerekmektedir. Geri dönüşüm lisanslı başvuruları tesis bünyesinde yer alan çevre görevlileri ya da hizmet alınan çevre danışmanlık firmaları üzerinden yapılmaktadır. Geri dönüşüm lisanslı alınması için ilgili atığı içeren teknik uygunluk raporları yapılması ve bakanlık sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının vermiş olduğu geri dönüşüm lisansları beş yıl süre ile geçerli olmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınlamış olduğu kanun ve yönetmelikler gereğince ülkemizde geri dönüşüm lisanslı olmayan firmalar atık alamaz ve bu atıkların geri dönüşümlerini sağlayamaz. Ülke sınırları içerisinde yer alan firmaların üretimlerinden kaynaklanan atıklarının mutlaka Çevre ve Şehircilik Bakanlığından geri dönüşüm lisanslı olan firmalara gönderilmesi zorunludur.Çevre Uzmanı

Çevre uzmanı tanım olarak tesislerin üretim faaliyetleri esnasında çevrede yaratacakları etkiyi belirleyen ve olumsuz etkilere karşı önlemler tasarlayıp bu önlemlerin hayata geçmesini düzenleyen kişilerdir.

Çevre uzmanı üretim faaliyetleri esnasında oluşan atıkları belirler ve bu atıkların hava, su ve toprak üzerinden etkilerini analizler yaptırarak belirler. Çevre uzmanı bu etkileri minimize edecek teknolojileri tasarlayarak hizmet verdiği ticari işletmeye çevreye duyarlı tesis haline getirir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınlamış olduğu 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanunun işletilmesi için yardımcı olan yönetmelikler ve tebliğlerin takibi tesisin bu yasalarda belirtilen kurallara uygun olarak faaliyet göstermesi çevre uzmanının görev ve yetkileri arasında yer almaktadır. Çevre uzmanı tesislerin almakla yükümlü olduğu çevre izni, emisyon izni, atık su deşarj izni gibi konularda sorumlu oldukları tesisleri değerlendirir ve gerekli izinlerin alınmasında koordinasyonu sağlar. Çevre uzmanları tesislerin yapmakla yükümlüğü olduğu beyanların ve bildirimlerin yasal süresi içerisinde yapılmasını sağlar ve denetler.

Çevre uzmanı bütün tesislerde olması gereken bir birimdir. Çevre danışmanlık sahip işletmeler çevreye daha duyarlı ve yasal mevzuatı uyumlu tesisler haline gelmektedir.İstanbul Çed Raporu

İstanbul çed raporu istanbul ili sınırları içerisinde kurulacak üretim yapan işletmelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından almakla yükümlü olduğu belgedir. Burada en önemli nokta istanbul çed raporunun üretime başlanılmadan proje aşamasında alınması gereken belge olmasıdır. Tesislerin istanbul çed raporu alırken bu önemli hususu dikkate almadan üretim faaliyetlerine başlamamaları gerekmektedir. Aksi bir durumda cezai yaptırımlar ile karşılaşılmaktadır.

İstanbul çed raporu alınması aşamasında yapılacak ilk çalışma, istanbul çed raporu alınması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili danışmanlık firmaları ile anlaşılmasıdır. Tesisler istanbul çed raporu belgesine kendi insiyatifleri ile alamazlar.

İstanbul çed raporu konusunda anlaşılan danışma firma üretim yapılacak alan ve üretim faaliyeti hakkında çevre ve şehircilik bakanlığının yayınlamış olduğu formata uygun olarak proje tanıtım dosyası hazırlar ve sunular. İstanbul çed raporu için hazırlanacak proje dosyasında; projenin yeri, iklimsel ve hava kalitesi özellikleri, yer altı ve yüzey sularına olan yakınlıkları, orman ve rekreasyon alanlarına uzaklıkları, arkeolojik bölgelere olan uzakları, yakınında bulunan flora ve fauna özelikleri yer almaktadır. İstanbul çed raporu için proje dosyası çevre ve şehircilik bakanlığına sunulur ve bu kapsamda üretim faaliyeti yapılacak alan bakanlık yetkilileri tarafından denetlenir.

İstanbul çed raporu denetimi neticesinde uygun bulunan proje için çed belgesi alınır. İstanbul çed raporu belgesinin herhangi bir geçerlilik süresi bulunmamaktadır. Üretim kapasite artışları ve üretim faaliyetinin yerinin değişmesi ile istanbul çed raporu revize edilir.Çevre danışmanlık istanbul firmaları Çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından çıkarılan , Çevre İzin Lisans Yönetmeliği kapsamının ekleri kısmında Ek-1 ve Ek-2 listesinde  yer alan faaliyetlerin Çevre Danışmanlık hizmeti alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Kapsama giren bu firmalardan istanbul içerisinde er alanlar genellikle çevre danışmanlık istanbul ilinde yer alanları tercih etmektedir.

çevre danışmanlık firmaları istanbul için olursa firmaların cok artısı olmaktadır. herhangi bir denetimde çevre danışmanın ivedilikle denetimde hazır olarak bulunmaktadır.

Çevre danışmanlık istanbul firmaları çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardır. Yetkilendirilme süre 4 yıldır. 4 yılda bir tekrar denetim yapılmaktadır.

Çevre danışmanlık istanbul firmaları her zaman yoğun firmalar olmaktadır. bu bakımdan daha tecrübeli kadrolara sahiptir.

Çevre Danışmanlığı , günümüzde üretim sektöründe faaliyet gösteren çoğu firmanın aldığı bir  hizmetttir. Çevre danışmanlığı, çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından yetki almış firmalardan bu hizmet alınabilir.

Çevre danışmanlık hizmeti alacak firmalar bu hizmeti almasının zorunluluğu Çevre izin Lisans Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan firmalardansa çevre danışmanlık hizmeti alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Ek-2 ve Ek-2 listesinde ki faaaliyet kirletici vasfına göre değişmekte olup, kimya , kaplama, ağır sanayi, makine sanayi gibi sektörleri içermektedir.

Firmanın çevre mevzuatı kapsamında yapması zorunlu olan, çevre izni alımları, çed raporu alımı, atık gönderimleri, atık yönetim planı onayının alınması, çalışanlara temel çevre konulu eğitim verilmesi, iç tetkik çalışması yapılması, aylık yaptığı ziyaretlerde aylık değerlendirme tutanağı tutar.

Tesislerin herhangi bir cezai durumla karşılaşmaması için çevre danışmanlığı hizmeti alması gerekmektedir.

 Çed Muafiyet

çed muafiyet yönetmeliğinin ekleri kısmında Ek-1 ve Ek-2 listesinde faaliyet göstermeyen firmalar çed muafiyet  kapsamında değerlendirilmektedir.

Muafiyet belgesi alımı için çevre  ve şehircilik müdürlüğüne resmi evraklarla beraber çevre danışmanının hazırladığı proje ile başvuruda bulunulur.

Başvuruya istinaden çevre ve şehircilik il müdürlüğünden denetime gelinip, denetim neticesinde  eğer ki  yönetmeliğin eklerinde yoksa , çed muafiyet raporu alınır.

Muafiyet raporu alan firmalar belge için herhangi bir harç ödemezler. Maufiyet belgesinin herhangi bir geçerlilik süresi de yoktur.

firma taşınmadığı sürece, şirket sahibinin değişmediği sürece geçerliliği sürmektedir.

çed muafiyet belgesini en kısa sürece sorunsuz bir şekilde almak için çevre danışmanlık firmalarıyla irtibata geçiniz.Atık yönetimi kurumsal firmalarda olmazsa olmaz bir noktadır. Çünkü tesisten çıkan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların hepsinin lisanslı kurumsal firmalara verilmesi hususunda Çevre ve Şehircilik bakanlığının direk talimatı vardır.

Firmalar atık yönetimini yaparken öncelikle çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmasıyla yapılacak sözleşmeyle çalışmalara başlarlar.

Atık yönetiminin sağlanması için lisanslı firmalarla sözleşme imzalanır. sözleşme çerçevesinde atıklar kaynağında ayrı olarak toplanıp, ulusal atık taşıma formuyla lisanslı firmalara gönderiminin sağlanması gerekmektedir.

atık yönetimi atık yönetimi

Atıkların kaynağında ayrı olarak toplandıktan sonra , tesis dışında tehlikeli ve tehlikesiz atıklar için atık sahası oluşturularak burada depolanması gerekmektedir.

Çevre ve şehircilik bakanlığı atık yönetimi denetimine geldiklerinde Endüstriyel atık yönetim planı onayına da bakarlar. eğer ki  tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası kapsamında ki çalışmalar yapılmadıysa firma cezai durumla karşılaşabilir.

Atık yönetimi her firma için çok önemli bir durumdur  ve her firma kendi bünyesinde atık yönetimini sağlaması ve lisanslı geri dönüşümcülerle çalışması gerekmektedir.


Telefon & Mail

7/24 telefon ve mail ile bizlere ulaşabilirsiniz.
+90 212 522 56 16

www.camlicacevre.com

info@camlicacevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız

Çamlıca Çevre firmamızı sosyal medya ortamında takip edebilirsiniz.