Kasım 2017 - Çamlıca Çevre Danışmanlık | Atık Yönetimi | Çed Raporu

Yükleniyor....

Kasım 2017 - Çamlıca Çevre Danışmanlık | Atık Yönetimi | Çed Raporu

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation.

Çevre Danışmanlığı

Çevre Danışmanlığı , günümüzde üretim sektöründe faaliyet gösteren çoğu firmanın aldığı bir  hizmettir. Çevre danışmanlığı, çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından yetki almış firmalardan bu hizmet alınabilir.

Çevre danışmanlık hizmeti alacak firmalar bu hizmeti almasının zorunluluğu Çevre izin Lisans Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan firmalardansa çevre danışmanlık hizmeti alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Ek-2 ve Ek-2 listesinde ki faaliyet kirletici vasfına göre değişmekte olup, kimya , kaplama, ağır sanayi, makine sanayi gibi sektörleri içermektedir.

Firmanın çevre mevzuatı kapsamında yapması zorunlu olan, çevre izni alımları, çed raporu alımı, atık gönderimleri, atık yönetim planı onayının alınması, çalışanlara temel çevre konulu eğitim verilmesi, iç tetkik çalışması yapılması, aylık yaptığı ziyaretlerde aylık değerlendirme tutanağı tutar.

Tesislerin herhangi bir cezai durumla karşılaşmaması için çevre danışmanlığı hizmeti alması gerekmektedir.

 Çevre İzinleri

Çevre izinleri , fabrikaların faaliyetlerini sürdürmek amacıyla alınan bir evraktır. Çevre izni, Çevre ve Şehircilik bakanlığından  alınmakta olup,5 yıl geçerliliği bulunmaktadır.

Günümüzde çevre izni konuları, hava emisyon konulu, atık su deşarj konulu, gürültü konulu, derin deniz deşaj konulu olmak üzere 4’e ayrılır.

Çevre izinleri belgesi şuan için de belediyeler tarafından ve firmaların çalıştığı markalar tarafından istenilmektedir.

Çevre izinleri almak için 4 aşamadan geçilir. 1. aşama il müdürlüğü uygunluk aşamasıdır. Bu  aşamada firmanın emisyon kaynaklılarının sanayi kaynaklı hava kirliliği kontrol yönetmeliği kapsamında uygunluğuna bakarlar. Atıksu konusunda İSKİ’den Deşarj İzin Belgesi alınmış mı ona bakarlar. Mali sorumluluk sigortası yapılmış mı gibi şartlara bakarlar şayet ki uygunsa il müdürlüğü uygunluk yazısını yazarlar.

çevre izinleri çevre izinleri

  1. aşama Geçici Faaliyet Belgesi aşamasıdır. Bu aşamada bütün işlemler sistem üzerinden yapılır. Tesisin çevre danışmanı, tesisin kapasite raporunu, il uygunluk yazısını, ticaret sicil gazetesi gibi resmi evrakları sisteme yükler.Ayrıca danışmanın hazırladığı proje özetinde firmanın güncel durumunu içeren bilgileri girer ve sisteme proje özetini de yükler. İlgili memur gerekli incelemeleri yaptıktan sonra , eğer ki uygunsa dekont isteği gönderip, harcın yatırılmasını talep eder, uygun değilse, ek belge isteği yada red eder. dekontun sisteme yüklendikten sonra geçici faaliyet belgesi çıkar.
  2. aşama valilik tespit raporu aşaması , bu aşamada dilekçe ile il çevre müdürlüğüne valilik tespit raporu için başvuruda bulunulur.Başvuru sonucu denetimde, ilave baca ilavesi var mı bunun tespitini yaparlar.
  3. aşama çevre izin aşaması , burada çevre izni konusuna göre , ilgili evrak yüklenir. Emisyon konulu ise, tesisin yaptırdığı emisyon raporları sisteme yüklenir. Atık su konulu ise atık su analiz raporları yüklenir. Gürültü konulu ise Gürültü ölçümleri yüklenir. istenilen evrak yüklendikten sonra uygunsa dekont isteği gönderilip, tesisin 5 yıllık çevre izin belgesine sahip olur.


Çevre Danışmanlık Firmaları

Çevre danışmanlık firmaları çevre ve şehircilik bakanlığından yetki alan ve fabrikalara bu kapsamda danışmanlık hizmeti veren firmalardır. İstanbul çevre danışmanlık firmaları yurt içinde yer alan çevre danışmanlık firmalarının büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Türkiye genelinde yer alan çevre danışmanlık firmaları arasında en önemli yeri tutan firmalar fabrikaları çevreye duyarlı tesisler olması adına yoğun çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Aylık değerlendirme tutanaklarında çed başvuru dosyası örneği , atık yönetim planı, çed gerekli değildir belgesi, çed raporu hazırlama, çed raporu hazırlayan firmalar, çed kapsam dışı belgesi hakkında bilgiler verirler. İstanbul çevre danışmanlık firmaları tesisleri değerlendirirken İstanbul sanayi odasından yada İstanbul ticaret odasın almış oldukları kapasite raporlarını baz alırlar. Kapasite raporlarında yer alan üretim ve tüketim miktarları İstanbul çevre danışmanlık firmaları için önem arz etmektedir.

İstanbul çevre danışmanlık firmaları kapasite raporunda yer alan bilgiler ışığında fabrikaların atık yönetim planı, çed gerekli değildir belgesi, çed raporu hazırlama, çed raporu hazırlayan firmalar, çed kapsam dışı belgesi kapsamında durumlarını tespit ederler. Kapasite raporunda yer alan bilgilerin  tespiti sonrasında fabrikanın atık yönetim planı, çed gerekli değildir belgesi, çed raporu hazırlama, çed raporu hazırlayan firmalar, çed kapsam dışı belgelerinden hangilerini almakla yükümlü olduklarına karar verirler.

İstanbul çevre danışmanlık firmaları atık yönetim planı, çed gerekli değildir belgesi, çed raporu hazırlama, çed raporu hazırlayan firmalar, çed kapsam dışı belgeleri almak için tesisi ziyaret ederler. Ziyaret esnasında atık yönetim planı, çed gerekli değildir belgesi, çed raporu hazırlama, çed raporu hazırlayan firmalar, çed kapsam dışı belgesi için gerekli olan belgeleri tespit ederek fabrika yetkililerine iletirler.

İstanbul çevre danışmanlık firmaları belgeleri temin ettikten sonra çevre ve şehircilik bakanlığının atık yönetim planı, için belirlediği formata uygun projeler hazırlarlar.

İstanbul çevre danışmanlık firmaları hazırlamış oldukları projeleri çevre fabrika yetkililerinin onayına sunduktan sonra imza altına alırlar.

İstanbul çevre danışmanlık firmaları projeyi hazırlarken vermiş oldukları bilgi ve belgerin doğruluğunun tespiti için denetim geçirirler. Çevre denetimi neticesinde İstanbul  projeleri uygun bulunması ile atık yönetim planı, çed gerekli değildir belgesi, çed raporu hazırlama, çed raporu hazırlayan firmalar, çed kapsam dışı belgesi kapsamında belgelerini alırlar.

Firmalarının yetki belgeleri çevre ve şehircili bakanlığı tarafında verilmektedir. Yetki belgesi alınması için İstanbul çevre danışmanlık firmalarında en az 3 mühendis istihdam etmeleri gerekmektedir. İstanbul bünyesinde yer alacak mühendislerin en az bir tanesi 3 yıllık iş tecrübesine, en az bir tanesi 2 yıllık iş tecrübesine sahip olması gerekmektedir.

İstanbul çevre danışmanlık firmaları görevleri arasında bir çok konu bulunmaktadır. İstanbul çevre danışmanlık firmaların yapmış olduğu çalışmaların başında çed başvuru dosyası örneği , atık yönetim planı, çed gerekli değildir belgesi, çed raporu hazırlama, çed raporu hazırlayan firmalar, çed kapsam dışı gelmektedir.

Sonuç olarak İstanbul ülke genelinde yer alan tüm fabrika, tesis ve işletmelerin çevreye verdikleri zararlardan sorumludurlar. Bu sorumluluk İstanbul çevre danışmanlık firmalarının bünyesinde yer alan çevre görevlilerinin çevreye duyarlı yaklaşımlar sergilemelerini zorunlu kılmaktadır.

Bu sorumluluk duygusu ile birlikte gelecek nesillerin daha temiz bir çevre ve ekolojik denge içerisinde yaşamalarını sağlayacaktır. İstanbul  olarak tüm yurt genelinde çevre duyarlılığı konusunda seferberlik başlatarak fabrikalardan, tesislerden, işletmelerden, yerel ve ulusal halktan herkesi atık yönetim planı, çed gerekli değildir belgesi, çed raporu hazırlama, çed raporu hazırlayan firmalar, çed kapsam dışı belgesi konularında bilinçlendirmesi gerekmektedir.Atık yönetim planı çevre ve şehircilik bakanlığın atık yönetimi yönetmeliği kapsamında firmalardan istemiş olduğu resmi evraktır. Atık yönetim planı olmayan firmalar ilgili yönetmelik kapsamında cezai işlem ile karşılamaktadır.

Atık yönetim planı alım aşamaları sıralayacak olursak ; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınlamış olduğu formatına internet sitesi üzerinden ulaşılır. Tesisten kaynaklanan tüm tehlikeli ve tehlikesiz atıklar belirlenerek yönetim planı içerisine eklenir. Planın ikinci aşamasında tehlikeli ve tehlikesiz atıkların geri dönüşüm ve bertarafının sağlanması adına çevre bakanlığından lisanslı firmalarda sözleşmeler yapılır. Bunun tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası yaptırılarak atık yönetim planı başvuru sürecine geçilir.

Başvuruları  çevre ve şehircilik il müdürlüklerine yapılır. çevre ve şehircilik il müdürlüğü denetçileri sunulan planını yerinde denetler  planında belirtilen bilgi ve belgelerin doğruluğunu sorgular. Yönetim planının belirlenen formata uygun olduğu belirlendiğinde onaylanır.

Üç yıllık hazırlanan bir plan olup, çevre ve şehircilik il müdürlüğünün belirlediği sürenin dolması ile tekrardan başvurular yapılarak planı revize edilir.

 Çevre Görevlisi Kimdir ?

Çevre görevlisi fabrikaların, tesislerin, işletmelerin çevre kanunu ve bu kanunun alt dalları olan yönetmelikler ve tebliğlerde belirtilen yükümlülüklerin yerin getirilmesine aracı olan personellerdir.

Çevre görevlisi olacak kişi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu eğitimlere katılıp eğitim sonunda yapılan sınavdan yetmiş puan ve üzere almış alması gerekmektedir. Çevre görevlisi eğitim programına katılım şartı üniversitelerin mühendislik fakülteleri ve fizik , kimya biyoloji konularında dört yıllık lisans eğitimi almış olmaktadır.

Çevre görevlisi en basit anlamda tesislerin çevre ve şehircilik bakanlığının yayınladığı mevzuatta belirtilen yükümlülükleri yerine getirilmesi hususunda çalışan personelledir. Çevre görevlisi çevre ve şehircilik bakanlığının açmış olduğu eğitim programında yeterli başarıya göstermesi ile tesislerde ya da çevre danışmanlık firmalarında çalışma hakkı kazanabilirler.

Çevre görevlisi eğer üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun ise herhangi bir sınava girmeden online ortamda eğitime katılmaları ile birlikte belgelerini alırlar. Çevre görevlisi tesislerin çevre mevzuatına uyum konusunda gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesinde baş sorumlulardandır. Tesise yapılacak denetimlerde çevre ve şehircilik bakanlığı denetim erki muhatap olarak çevre görevlisi alır ve sorularını çevre görevlisine yöneltir.

Çevre görevlisi tesislerde çevre mevzuatı kapsamında denetimler gerçekleştiren , bu denetimler neticesinde eksiklikleri tespit eden ve bu eksikliklerin giderilmesi hususunda aksiyon alan personellerdir. Çevre görevlisinin tesiste ilk yapacağı çalışma tesisin çed raporu, çed gerekli değildir belgesi ve çed kapsam dışı belgesi konusunda durumuna belirlemek ve tesise, fabrikaya çed raporu, çed gerekli değildir belgesi ve çed kapsam dışı belgelerinden gerekli olanı almaktadır.

Çevre danışmanı çed görüş belgesini aldıktan sonra ivedi olarak atık su görüşü kapsamında dosya hazırlayıp tesisin evsel ya da endüstriyel atık su görüşünün yani deşarj izin belgesi ya da gayri sıhhi müessese ruhsatını almalıdır.

Çevre görevlisinin yapmış olduğu başvuruya istinaden geçirilen denetimde çevre ve şehircilik il müdürlüğü memurları tesiste yer alan havalandırmaların yeterli olup olmadığı, emisyon kaynaklarının Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine uygun olup olmadığı konusunda değerlendirmeler yapar. Çevre görevlisinin çevre izin başvurusuna istinaden hazırlamış dosyada çed belgeleri , deşarj izin belgesi ve ile diğer resmi evraklar birbiri ile uyumlu ve tesise ait havalandırmalar Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine uygun ise çevre ve şehircilik il müdürlüğü tarafında gerekli izinler verilir.

Çevre görevlisinin sunmuş olduğu dosyada herhangi bir eksiklik mevcut ise çevre ve şehircilik il müdürlüğü denetim erki tarafından tutanak ile eksiklikler bildirilir. Çevre görevlisi dosyanın belirtilen tarihe kadar eksikliklerin giderilmesi sağlaması ve başvuruya hazır hale getirilmesini sağlamak zorundadır.

Çevre görevlisi tesiste çed raporu, deşarj izni ve çevre izni belgelerini temin etmesi ile birlikte atık yönetimi konusunda da çalışmalar yürütmek zorundadır. Çevre görevlisi çalıştığı fabrika ya da tesisin endüstriyel atık yönetim planını hazırlamak ve bu kapsamda çevre ve şehircilik il müdürlüğünden gerekli onayı almakla yükümlüdür.

Çevre görevlisi öncelikle tesisten kaynaklanacak tehlikeli ve tehlikesiz atıkları belirlemek zorundadır. Çevre görevlisi tesisten kaynaklanan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların tesis içerisinde yönetmeliklere uygun olarak kaynağında  ayrı olarak toplanması ve atık yönetimi yönetmeliğinde belirtilen depolama koşullarında depolanmasını sağlamalıdır. Çevre görevlisi tesiste tehlikesiz atık geçici depolama alanı birlikte tehlikeli atık geçici depolama alanı oluşturduktan sonra bu atıkları ilgili depolarda; tehlikesiz atık maksimum 1 yıl tehlikeli atık maksimum 6 ay olarak depolamakla yükümlüdür.

Çevre görevlisi bu süreleri dikkate alarak atıkları lisanslı firmalara ulusal atık taşıma formu kullanarak göndermesi gerekmektedir. Çevre görevlisi tesisten kaynaklanan tüm atıkları lisanslı firmalara göndermesi gerekmektedir.

Çevre görevlisi lisanslı firma araştırması yaparken en uygun fiyatın yanı sıra lisans belgesinin güncelliğine ve alınabilecek atık kodları listesine dikkat etmesi gerekmektedir. Çevre görevlisi tesisten kaynaklanan tehlikeli atıklar için mutlaka tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası yaptırması gerekmektedir. Çevre görevlisi yukarıda belirtilen hususları dikkate alarak çevre ve şehircilik il müdürlüğünün yayınlamış olduğu formata uygun olarak endüstriyel atık yönetim planı hazırlamak ve bu planın onayına almakla yükümlüdür.

Çevre görevlisi çed raporu, deşarj izin belgesi, çevre izni belgesi ve endüstriyel atık yönetim planı belgelerinin alımını tamamlandıktan sonra çevre kanunu kapsamında gerekli olan çevresel beyanları gerçekleştirmekle yükümlüdür. Çevre görevlisi ilk olarak ocak ayında yapılan tıbbi atık beyanını gerçekleştirmesi gerekmektedir. Çevre görevlisi tesisin bir önceki yıl göndermiş olduğu tıbbi atıklara ilişkin makbuz ya da formları toplayarak dilekçe ile birlikte çevre ve şehircilik il müdürlüğüne tıbbi atık beyanını gerçekleştirir. Çevre görevlisi şubat ayı içerisinde zorunlu olan atık yağ ve ambalaj beyanı gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Çevre görevlisi atık yağ beyanını elden dilekçe ile ambalaj beyanını ise online sistem üzerinden gerçekleştirir. Çevre görevlisi ayrıca bir önceki yıl lisanslı firmalara göndermiş olduğu tehlikeli ve tehlikesi atıkların bilgilerini mart ayı sonuna kadar online sistem üzerinden beyan etmek zorundadır.Çevre görevlisi kimdir çevre ve şehircilik bakanlığı sisteminde yer alan seveso yani bekra sistemi beyanını gerçekleştirmek zorundadır. Çevre görevlisi bekra sistemi beyanını gerçekleştirirken tesiste bir yılda depolanan maksimum kimyasal miktarı ve bu kimyasallara ait malzeme güvenlik bilgi formalarını baz alırlar.

Çevre görevlisi tesiste çevre mevzuatı kapsamında tüm yükümlülüklerin yeri getirilmesinden sorumludur. Bu nedenle çevre görevlisinin tesiste her gün denetim yapması, üretimin her prosesine hakim olması gerekmektedir. Çevre görevlisinin çevre mevzuatını günü gününe takip etmesi, mevzuatta yapılan değişiklikleri tespit ederek sorumlusu olduğu fabrika ve tesise ivedi olarak uygulaması gerekmektedir. Çevre görevlisinin tesisi ya da fabrikayı mevzuata uygun hale getirmesinde en önemli yardımcıları işveren ve fabrika çalışanlarıdır. Bu nedenle çevre görevlisi işverene ve fabrika çalışanlarına çevre mevzuatı ve atık yönetimi kapsamında eğitimler ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirmesi gerekmektedir.

 


Telefon & Mail

7/24 telefon ve mail ile bizlere ulaşabilirsiniz.
+90 212 522 56 16

www.camlicacevre.com

info@camlicacevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız

Çamlıca Çevre firmamızı sosyal medya ortamında takip edebilirsiniz.